ˆ

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6733.18.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-19 14:26:12 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-19 14:27:49 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

BKR.6733.18.2017
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Piecki
z dnia 19 stycznia 2017 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
informację, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w dniu 19.01.2018 r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu na P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa (adres korespondencyjny: ul. Arkońska 6 bud. A3, 80-387 Gdańsk) w imieniu i na rzecz której działa Pan Leszek Śmieszalski ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie dokumentów, umożliwiających przeprowadzenie postępowania przewidzianego w rozdziale 5 ww. ustawy.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Piecki (pok. Nr 20, tel. 89 742 22 54).
 
 
                   z up. Wójta
   Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
                   Marek Hajko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Glazer-Obłoczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 14:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Glazer Obłoczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 14:26:12
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 14:27:49
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 14:27:49
Artykuł był wyświetlony: 237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu