ˆ

Sprzedaż

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 734/10 o powierzchni 3018 m 2 położonej w obrębie Piecki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-09 11:05:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Piecki
OGŁASZA
DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż
 
- działki niezabudowanej , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów
numerem geodezyjnym 734/10 o powierzchni 3018 m 2 położonej w obrębie Piecki, księga wieczysta w trakcie założenia .
 
Nieruchomość jest bez zobowiązań i wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
I Przetarg odbył się w dniu 11.09.2015r.
 
Cena wywoławcza działki – 75.000,00-zł (netto)
 
Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie VAT w wysokości 23 % .
 
Działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.
Dla działki nr 734/10 była wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z przyłączami oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2015 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Pieckach pokój nr 2
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwota 7.500,00-zł (słownie : siedem tysięcy pięćset złotych) na konto Urzędu Gminy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 10.11.2015 r. (włącznie)
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto gminy .
 
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość,osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem:umowy spółki,aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającego na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej,wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie , chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości , wyrażona przez drugiego małżonka przed notariuszem.
 
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t.z 2014,poz.1380).
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 
Zapłata wylicytowanej kwoty po odliczeniu wadium winna nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 
Zastrzega się odwołanie przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Danuta Biedrzycka Urząd Gminy Piecki ,
pokój nr 19a, telefon 089 742 22 52
 
Piecki,2015.10.12
Wójt             
/-/Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Biedrzycka Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 11:03:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Biedrzycka Data wprowadzenia do BIP 2015-10-09 11:05:13
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2015-10-09 11:05:39
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-11-24 10:25:32
Artykuł był wyświetlony: 6850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta Gminy Piecki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-07 12:58:21

Komunikat Wójta Gminy Piecki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-30 12:22:58

Komunikat Wójta Gminy Piecki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-14 14:22:28

Komunikat Wójta Gminy Piecki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-05 08:57:47

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-03 08:20:07

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu