ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie ORL.6220.2.1.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-06 07:41:46 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-06 07:42:02 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

ORL.6220.2.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Piecki
 05-03-2018r.


  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że  postanowieniem z dnia 05-03-2018r. znak ORL.6220.2.1.2018  Wójt Gminy Piecki stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego   na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Brejdyny VI” na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym  Brejdyny, gmina Piecki.  Realizującym przedsięwzięcie  jest  Spółka Jawna  „ŻWIREK” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot, Brejdyny 68, 11-710 Piecki.  
    Jednocześnie informuję, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie wyrazili opinie, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
     Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się odnośnie do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
     Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w terminie do  20 marca 2018r. w  Urzędzie Gminy Piecki – ul. Zwycięstwa 34, 11-710  Piecki pok. nr 1. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.               
z up. Wójta      
 Sekretarz Gminy
/ - / Bożena Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Hajko Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 07:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Hajko Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 07:41:46
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 07:42:02
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 07:42:02
Artykuł był wyświetlony: 150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu