ˆ

Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-04 14:15:05

WPIS DO EWIDENCJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-09-26 08:47:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 lipca 2011r. na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej prowadzona nie przez organ gminy ale przez Ministra Gospodarki.
Organy ewidencyjne obowiązane są w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. – przenieść dane przedsiębiorców, znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji działalności gospodarczej do systemu teleinformatycznego CEIDG.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracji jest formularz CEiDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1). Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).
W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i są nimi:
- firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
- data urodzenia przedsiębiorcy
- numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
- informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
- adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
- data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
- określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
- informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Należy wypełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym obowiązkowo następujące rubryki i pola: 01.1, 03.1, 03.2a, 03.2b, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.8, 03.9, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15-17.
Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Natomiast druk CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa) oraz rubrykę 30 druku CEIDG-1 można wypełniać od 1 stycznia 2012r. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy od dnia 01.07.2011r. złożyli wniosek o rejestrację działalności gospodarczej zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Nadolna Data wytworzenia informacji: 2011-09-26 08:47:11
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Nadolna Data wprowadzenia do BIP 2011-09-26 08:47:11
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2011-09-26 09:00:52
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2011-09-26 09:00:52
Artykuł był wyświetlony: 4002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu