ˆ

Koncesje alkoholowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-07 13:50:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o wydanie zezwolenia ( załącznik nr 1)
 
załączniki do wniosku:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, której mowa w art. 65 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (teks jedn. Dz.U. z 2015r.poz. 594 z późn. zm.)
 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.
 
Załączniki powinny być w oryginale do wglądu i kserokopii do akt.
 
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2016r,poz.487 ze zmianami) art. 18
  2. Uchwała nr XXX/116/97 Rady Gminy w Pieckach z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad i warunków wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
  3. Uchwała nr XXVI/175/01 Rady Gminy w Pieckach z dnia 25 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 
Opłaty
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 111 cyt. wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą odpowiednio:
525,00 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
525,00 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
2100,00 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu
 
Nr konta, na które należy dokonywać opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :
Urząd Gminy Piecki Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Piecki
Nr 08 9364 0000 2006 0001 0120 0013
 
Uwagi
Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim .
 
Opłata o której mowa powyżej przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
- 37.500,00 zł dla napojów zakolowych o zawartości do 4,5% oraz piwa wynosi 1,4%
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednik,
- 37.5500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów a roku
poprzednim
- 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 
Termin załatwienia sprawy: 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja – zezwolenie
 
Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia
 
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy, przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Piecki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 
Uwagi
Podmiot prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
 
 
 
ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
Mogą być wydawanie przedsiębiorcom posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2016r,poz.487 ze zmianami) art. 181 ust.1
 
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zezwolenia ( załącznik nr 2)
 
Opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń o których mowa w art. 111 ust 2 i art. 18 ust 3 cyt. Wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wynoszą odpowiednio:
 
43,75 zł - zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
43,75 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
175,00 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu
 
Nr konta, na które należy dokonywać opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :
Urząd Gminy Piecki Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Piecki
Nr 08 9364 0000 2006 0001 0120 0013
 
Termin załatwienia sprawy : do 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja – zezwolenie
 
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres max. do 2 dni.
 
Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia
 
Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Piecki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) –zał. nr 3
 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH w celu wyprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych – zał. nr 4
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Nadolna Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 13:50:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Nadolna Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 13:50:46
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 10:26:10
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 13:36:45
Artykuł był wyświetlony: 969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZEZWOLENIA WG PRZEDSIĘBIORCÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 09:07:04
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu