Składy osobowe Obwodowych Komisji do... - Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Składy osobowe Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-08-19 14:16:58 Informacja ogłoszona dnia 2015-08-19 14:27:27 przez Tyberiusz Maksymow

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach :
 
1. Witkowska Krystyna Marianna zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) – przewodnicząca Komisji,
 
2. Biedrzycka Danuta Maria zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Bijaczewski Dawid zam. Piecki (zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
4. Bzura Marian Stanisław zam. Piecki (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
5. Niksa Danuta Bogumiła zam. Piecki (zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość ) - członek Komisji,
 
Przewodnicząca
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 1 w Nawiadach
(-) Krystyna Witkowska
 
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach :
 
1. Maciejewska- Grzywna Anna Maria zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Bzura Teresa Elżbieta zam. Piecki (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Chaberek Barbara zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
4. Jędrzejczyk Roman zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Śniadach Tomasz zam. Stare Kiełbonki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji.
 
6. Wojtkowiak Hubert Witold zam. Piecki (zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
Przewodnicząca
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 2 w Nawiadach
(-) Anna Maria Maciejewska- Grzywna
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Krutyni

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Krutyni z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Krutyni :
 
1. Nakielski Andrzej Stanisław zam. Krutyń (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - przewodniczący Komisji,
 
2. Kosak Ryszard Jerzy zam. Krutyński Piecek (zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - z-ca przewodniczącego Komisji,
 
3. Gołębiewska Elżbieta zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
4. Machnowska Marzena zm. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Nadolny Mariusz zam. Krutyński Piecek (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
6. Sobiech Anna zam. Krutyń (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - członek Komisji.
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 3 w Krutyni
(-)Andrzej Stanisław Nakielski
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu:
 
1. Zdanowska Anna zam. Mrągowo (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Kaczyński Kazimierz zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Dackiewicz Katarzyna zam. Gant (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
4. Gajda Marta Ewa zam. Piecki (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
5. Kowalczyk Anna zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
6. Woźniak Natalia Anna zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
 
Przewodnicząca
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 4 w Dłużcu
(-)Anna Zdanowska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach :
 
1. Romankiewicz Dariusz Jacek zam. Piecki (zgłoszony przez Wójta Gminy Piecki) - przewodniczący Komisji,
 
2. Tadra Elżbieta zam. Stare Kiełbonki (zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość) - z-ca przewodniczącego Komisji,
 
3. Jędrzejczyk Marcelina zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
4. Konachowicz Agnieszka Mirosława zam. Krutyń (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
5. Wiącek Jadwiga Teresa zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji.
 
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 5 w Starych Kiełbonkach
(-) Dariusz Jacek Romankiewicz
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Lipowie

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Lipowie z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Lipowie :
 
1. Kawałek Karolina zam. Szklarnia (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Krzemińska Elżbieta Irena zam. Strzałowo (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Biedrzycki Zbigniew Jan zam. Piecki (zgłoszony przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
4. Dworczak Andrzej Wojciech zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Marzewski Rafał zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
6. Szpilewska Krystyna Anna zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - członek Komisji,
 
Przewodnicząca
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 6 w Lipowie
(-) Karolina Kawałek
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pieckach

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pieckach z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pieckach :
 
1. Szydlik Eugeniusz zam. Piecki (zgłoszony przez Wójta Gminy Piecki) - przewodniczący Komisji,
 
2. Dworczak Bożena zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Bzura- Niksa Justyna zam. Piecki (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
4. Nadolny Krzysztof zam. Piecki (zgłoszony przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
5. Olszewski Ryszard zam. Piecki (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
6. Podolak Stanisław zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
Przewodniczący
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 7 w Pieckach
(-) Eugeniusz Szydlik
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 8 w Pieckach

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 8 w Pieckach z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 8 w Pieckach :
 
1. Kowalik Maria zam. Piecki (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Kozyra- Cybulska Izabela Michalina zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Dworczak Krzysztof zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
4. Grzebisz Jan Józef zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
5. Wróbel Julita Barbara zam. Piecki (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
6. Żuralska Irena zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
 
Przewodnicząca
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 8 w Pieckach
(-) Maria Kowalik
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Pieckach

I N F O R M A C J A
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym i zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015r, w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015r, Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Pieckach z dnia 19 sierpnia 2015r, podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Pieckach :
 
1. Pietrzykowska Jadwiga zam. Piecki (zgłoszona Wójta Gminy Piecki) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Bijaczewska Monika Joanna zam. Piecki (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Mieszała Agnieszka zam. Szklarnia (zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
4. Domański Wojciech zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Rydelek Grzegorz zam. Piecki (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
6. Woźniak Iwona Ewa zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
Przewodnicząca
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum
Nr 9 w Pieckach
(-) Jadwiga Pietrzykowska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Chaberek Data wytworzenia informacji: 2015-08-19 14:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Chaberek Data wprowadzenia do BIP 2015-08-19 14:16:58
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2015-08-19 14:27:27
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-08-31 13:19:31
Artykuł był wyświetlony: 1157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu