ˆ

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wójta Gminy Piecki o składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-31 12:40:28

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 31 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki, zmienionego zarządzeniem Nr 104/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Nawiadach z siedzibą w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nawiadach:
 
1. Witkowska Krystyna Marianna zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) – przewodnicząca Komisji,
 
2. Biedrzycka Danuta Maria zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP)- z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Bijaczewski Dawid zam. Piecki (zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
4. Bzura Marian Stanisław zam. Piecki (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
5. Niksa Danuta Bogumiła zam. Piecki (zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość) – członek Komisji.
 
Wójt            
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Nawiadach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nawiadach:
 
1. Maciejewska- Grzywna Anna Maria zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Bzura Teresa Elżbieta zam. Piecki (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Chaberek Barbara zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
4. Jędrzejczyk Roman zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Śniadach Tomasz zam. Stare Kiełbonki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
6. Wojtkowiak Hubert Witold zam. Piecki (zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji.
 
Wójt            
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Krutyni

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Krutyni
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Krutyni z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Krutyni z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krutyni:
 
1. Nakielski Andrzej Stanisław zam. Krutyń (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - przewodniczący Komisji,
 
2. Kosak Ryszard Jerzy zam. Krutyński Piecek (zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - z-ca przewodniczącego Komisji,
 
3. Gołębiewska Elżbieta zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
4. Machnowska Marzena zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Nadolny Mariusz zam. Krutyński Piecek (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
6. Sobiech Anna zam. Krutyń (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - członek Komisji.
 
Wójt          
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Dłużcu z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dłużcu:
 
 
1. Zdanowska Anna zam. Mrągowo (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Kaczyński Kazimierz zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Dackiewicz Katarzyna zam. Gant (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
4. Gajda Marta Ewa zam. Piecki (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
5. Kowalczyk Anna zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
6. Woźniak Natalia Anna zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji.
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki, zmienionego zarządzeniem Nr 100/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum w Gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 w Starych Kiełbonkach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach:
 
1. Romankiewicz Dariusz Jacek zam. Piecki (zgłoszony przez Wójta Gminy Piecki) - przewodniczący Komisji,
 
2. Tadra Elżbieta zam. Stare Kiełbonki (zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość) - z-ca przewodniczącego Komisji,
 
3. Jędrzejczyk Marcelina zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
4. Konachowicz Agnieszka Mirosława zam. Krutyń (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
5. Wiącek Jadwiga Teresa zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji.
 
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Lipowie

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Lipowie
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Lipowie z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Lipowie z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Lipowie:
 
1. Kawałek Karolina zam. Szklarnia (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Krzemińska Elżbieta Irena zam. Strzałowo (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Biedrzycki Zbigniew Jan zam. Piecki (zgłoszony przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji,
 
4. Dworczak Andrzej Wojciech zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Marzewski Rafał zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
6. Szpilewska Krystyna Anna zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - członek Komisji.
 
Wójt            
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Pieckach

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Pieckach
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pieckach z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 7 w Pieckach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pieckach (lokal stołówki):
 
 
1. Szydlik Eugeniusz zam. Piecki (zgłoszony przez Wójta Gminy Piecki) - przewodniczący Komisji,
 
2. Dworczak Bożena zam. Piecki (zgłoszona przez Fundację Kisiela) - z-ca przewodniczącego Komisji,
 
3. Bzura-Niksa Justyna zam. Piecki (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - członek Komisji,
 
4. Nadolny Krzysztof zam. Piecki (zgłoszony przez Platformę Obywatelską) - członek Komisji,
 
5. Olszewski Ryszard zam. Piecki (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
6. Podolak Stanisław zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji.
 
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w Pieckach

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w Pieckach
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 8 w Pieckach z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 8 w Pieckach z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach:
 
1. Kowalik Maria zam. Piecki (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Kozyra-Cybulska Izabela Michalina zam. Piecki (zgłoszona przez Wójta Gminy Piecki) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Dworczak Krzysztof zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
4. Grzebisz Jan Józef zam. Piecki (zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
5. Wróbel Julita Barbara zam. Piecki (zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej) - członek Komisji,
 
6. Żuralska Irena zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji.
 
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

INFORMACJA WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w Pieckach

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
o składzie osobowym Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w Pieckach
 
Na podstawie art.13 ust 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o referendum ogólnokrajowym Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji, zarządzenia Nr 96.2015 Wójta Gminy Piecki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Piecki oraz uchwały Nr 1/2015 r. Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Pieckach z dnia 19 sierpnia 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Pieckach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pieckach (sala lekcyjna):
 
 
1. Pietrzykowska Jadwiga zam. Piecki (zgłoszona Wójta Gminy Piecki) - przewodnicząca Komisji,
 
2. Bijaczewska Monika Joanna zam. Piecki (zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe) - z-ca przewodniczącej Komisji,
 
3. Mieszała Agnieszka zam. Szklarnia (zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość) - członek Komisji,
 
4. Domański Wojciech zam. Piecki (zgłoszony przez Fundację Kisiela) - członek Komisji,
 
5. Rydelek Grzegorz zam. Piecki (zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej - członek Komisji,
 
6. Woźniak Iwona Ewa zam. Piecki (zgłoszona przez Platformę Obywatelską RP) - członek Komisji.
 
Wójt               
(-) Agnieszka Kurczewska
 
Obwodowa Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę w swoim lokalu w dniu referendum o godzinie 500.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2015-08-31 12:38:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-31 12:40:28
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2015-08-31 12:51:24
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-08-31 14:51:24
Artykuł był wyświetlony: 2733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Składy osobowe Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-19 14:16:58
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu