ˆ

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-11 13:40:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

I N F O R M A C J A
URZĘDU GMINY PIECKI
 
Od maja 2017 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, tj.: w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
Dotychczas opłatę uiszczano miesięcznie z dołu, tj.: w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu, którego opłata dotyczyła.
 
Podstawa prawna:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Krzemińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 13:40:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Krzemińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 13:40:48
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 13:42:38
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 13:43:10
Artykuł był wyświetlony: 1183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały Rady Gminy Piecki - gospodarka odpadami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-30 11:47:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXVIII/157/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 13 września 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki.
 
UCHWAŁA Nr XXXV/145/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 
UCHWAŁA Nr XXXII/127/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
 
UCHWAŁA Nr XXXII/129/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
UCHWAŁA Nr XXXII/130/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/141/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
 
UCHWAŁA Nr XI/89/15RADY GMINY PIECKI z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/141/13 Rady Gminy Piecki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
 
UCHWAŁA Nr VI/50/15RADY GMINY PIECKIz dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/157/13 Rady Gminy Piecki z dnia 13 września 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki.
 
UCHWAŁA Nr XL/170/13 RADY GMINY PIECKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 
UCHWAŁA Nr VI/51/15RADY GMINY PIECKI z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/130/13 Rady Gminy Piecki z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
UCHWAŁA Nr XX/131/16RADY GMINY PIECKI z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki.
 
UCHWAŁA Nr XX/132/16RADY GMINY PIECKI z dnia  15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
UCHWAŁA Nr XX/134/16RADY GMINY PIECKI z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 
UCHWAŁA Nr XX/133/16 RADY GMINY PIECKI z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
UCHWAŁA Nr XX/143/16RADY GMINY PIECKI z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piecki.
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Żarnoch-Micińska Data wytworzenia informacji: 2015-12-30 11:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Żarnoch-Micińska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-30 11:47:26
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2015-12-30 11:47:35
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-05-09 07:30:25
Artykuł był wyświetlony: 6035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

K O M U N I K A T

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-29 08:13:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

K O M U N I K A T

 
Informujemy, iż w Zawiadomieniu, znak sprawy: BF.3160.6.2016 z dnia 25.01.2016r. o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01-01-2016r. nastąpił błąd pisarski w podanym numerze rachunku bankowego.
Prawidłowy Numer rachunku to: 46 9364 0000 2006 0001 0120 0008, prowadzony przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach.
 
Za pomyłkę - przepraszam
Elżbieta Krzemińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Krzemińska Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 08:11:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Krzemińska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-29 08:13:59
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 08:14:36
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2016-01-29 09:18:29
Artykuł był wyświetlony: 5369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-31 12:06:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Mieszkańcy
 
Od 1 lipca 2013 roku rozpoczęła się „rewolucja śmieciowa”. Zmiany przepisów miały na celu m.in.: zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska, uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci, stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów. Jednocześnie wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Rada Gminy Piecki podjęła uchwałę zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Od 1 stycznia 2016 roku mieszkańcy zbierający odpady w sposób selektywny zapłacą  11,00 zł miesięcznie od osoby. Wyższą stawkę – 20,00 zł od mieszkańca zapłacą te osoby, które nie segregują odpadów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, obejmującego:
  • odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  • obsługę administracyjną systemu;
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania  z odpadami;
Po przeanalizowaniu funkcjonowania systemu stwierdzono, że wpływy wynikające  z wnoszonej opłaty „śmieciowej” nie pokrywają ponoszonych wydatków. Przedsiębiorca odbierający odpady od mieszkańców podnosił kwoty na wykonanie usługi w kolejnych przetargach, a stawka opłaty nie ulegała zmianie. Ponadto od 1 stycznia 2016 roku zmienia się sposób zagospodarowania odpadów. Gmina zobowiązana jest przekazywać wszystkie odpady zmieszane oraz odpady zielone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), która znajduje się w Olsztynie. Opłata za zagospodarowanie będzie naliczana za każdą tonę dostarczonych odpadów, a nie jak dotychczas w formie ryczałtu, co znacznie podnosi koszty funkcjonowania całego systemu.
Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami:
 
Miesięczne wpływy z opłat wg złożonych deklaracji (stan na 30.09.2015 r.)
54.786,50 zł
Miesięczny koszt odbioru i transportu odpadów
45.900,00 zł
Miesięczny koszt zagospodarowania odpadów
(270,00 zł netto/t; średnia ilość odebranych odpadów w miesiącu 110 t)
32.076,00 zł
 
Podsumowując w obecnej sytuacji w celu uzyskania środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, w tym przede wszystkim zapłaty faktury dla firmy odbierającej odpady  i faktury za zagospodarowanie odpadów w RIPOK istnieje konieczność podwyższenia obowiązującej stawki opłaty za odpady.
 
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kurczewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 12:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kurczewska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-31 12:06:10
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2015-12-31 12:06:36
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-12-31 13:07:56
Artykuł był wyświetlony: 6047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu