ˆ

Usuwanie azbestu 2017

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piecki

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-12 08:50:14 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-12 08:58:50 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

Piecki, 12 stycznia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
W  związku z planowanym ubieganiem się w imieniu zainteresowanych mieszkańców, planujących wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów azbestowych o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pod nazwą: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piecki, informujemy:
dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących:
- demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
         Pozostałą częścią kosztów - minimum 15%, obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki
związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.
Dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
W przypadku gdy poziom ten zostanie przekroczony (na przykład ze względu na nietypowy rodzaj wyrobów zawierających azbest), koszt nadwyżki poniesie właściciel nieruchomości.
Dotacje mogą być udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są:
a) jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły
i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
b) spółki prawa cywilnego i handlowego.
  • Regulamin programu dotacyjnego – Usuwanie azbestu, znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/Konkursy.
W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.
Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 24.02.2017 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710, pokój nr 7 (sekretariat).
 
Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy
w Pieckach – pokój numer 12 lub ze strony internetowej:
http://bip.warmia.mazury.pl/piecki_gmina_wiejska/ – zakładka Ochrona środowiska - USUWANIE AZBESTU 2017.
 
Jednostka koordynująca działanie – Gmina Piecki, w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu, bądź potencjalnym wysokim kosztem zgłoszonego zadania, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, bądź wcześniejszego zamknięcia listy wnioskodawców.
 
UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW:
- wniosek na realizację przedsięwzięcia (składany obligatoryjnie),
- załącznik nr 1 – oświadczenie (składany obligatoryjnie),
- załącznik nr 2 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej (składany obligatoryjnie),
- załącznik nr 3 – oświadczenie składane gdy wnioskodawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego (np. gdy chce zdemontować azbest z dachu),
 
- załącznik nr 4 – oświadczenie – składane do 28/04/2017. Oświadczenie informuje o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Mrągowie do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 
(-) Agnieszka Kurczewska
Wójt Gminy Piecki      

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 08:50:00
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 08:50:14
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 08:58:50
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 09:03:38
Artykuł był wyświetlony: 1024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu