ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6733.2.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-09 14:44:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-09 14:44:53 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr - brak tytułu

BKR.6733.2.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Piecki
z dnia 09 marca 2018 roku
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
podaje się do publicznej wiadomości
że zgodnie z art. 98 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 09.03.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego znak: BKR.6733.2.2018 wszczętego dnia 18.01.2018 r. na wniosek (z dnia 11.01.2018 r.) Gminy Piecki z siedzibą: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, w imieniu i na rzecz której działa Pan Roman Szczepan, reprezentujący firmę Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa ul. Laskowa 41, 11-700 Mrągowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie dróg, parkingów i chodników na Osiedlu Lawendowym w Pieckach, obejmującej: budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowę kabli energetycznych, wycinkę drzew i krzewów na terenie działek o nr ew.: 145/12, 145/17, 1167, 145/15, 645/47, 646/3, 145/6, 144/4, 1140/21, 145/7 w m. Piecki obręb Piecki gmina Piecki.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Piecki (pok. Nr 20, tel. 89 742 22 54).
 
                 z up. Wójta
  Kierownik Referatu Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
                Marek Hajko
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu