ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6733.3.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-14 14:42:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 14:42:55 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr - brak tytułu

BKR.6733.3.2018
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Piecki
z dnia 14 marca 2018 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 
Informuję,
 
że dnia 14 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 4/2018 (znak akt: BKR.6733.3.2018) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej sieci napowietrznej nN na działce o nr ew. 289 w obrębie Nowe Kiełbonki, gm. Piecki.
 
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Piecki (pok. nr 20, tel. 89 742-22-54).
 
 
z up. Wójta
Kierownik Referatu Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Marek Hajko
/ - /
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu