ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6733.4.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-14 14:44:03 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 14:44:08 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr - brak tytułu

BKR.6733.4.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Piecki
z dnia 14 marca 2018 roku
 
Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
informację, że w dniu 02.03.2018 r., zostało wszczęte na wniosek (z dnia 01.03.2018 r.) ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu i na rzecz której działa Pan Jerzy Tabaka ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo (adres do korespondencji: pl. Kajki 9, 11-700 Mrągowo) postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci kablowej SN 15kV oraz sieci kablowej nN 0,4kV na terenie działek ewidencyjnych o nr: 145/12, 145/13, 145/17, 142/5, 1167, 145/15, 145/16, 1140/19, 1140/20, 1140/21, 1140/5, 145/20, 145/6 w m. Piecki, obręb Piecki, gm. Piecki.
 
 
z up. Wójta
Kierownik Referatu Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Marek Hajko
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu