ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BKR.6733.5.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-17 11:53:34 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-17 11:53:46 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr - brak tytułu

BKR.6733.5.2018
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Piecki
z dnia 17 kwietnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu    w dniu 13.04.2018 roku,  na wniosek (z dnia 10.04.2018 r.) ENERGA-OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk Oddział  w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w imieniu i na rzecz której działa Pan Ryszard Gałązka reprezentujący firmę Zakład Usług Elektrycznych ul. M.C. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej  kablowej  nN  0,4 kV w celu  zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na terenie działki o nr ew. 76/7 w m. Brejdyny, obręb Brejdyny, gm. Piecki.
 
z up. Wójta              
Kierownik Referatu Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Marek Hajko             
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu