ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/164/16

Szczegóły informacji

XXV/164/16

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-18

Tytuł aktu:

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Traci moc:

LIII/238/14

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 57 § 2, § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XXV/164/16
RADY GMINY PIECKI
z dnia 18 listopada 2016 r.
 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 57 § 2, § 7 i § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Piecki.
 
§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 56d Ordynacji podatkowej.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/238/14 Rady Gminy Piecki z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 3574).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2016-11-24 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-24 12:02:04
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2016-11-24 12:02:33
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2016-11-24 12:02:33
Artykuł był wyświetlony: 587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu