ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 98/2017

Szczegóły informacji

98/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-21

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia wysokości cen za wynajem sal lekcyjnych, komputerowych i stołówki w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach.

Na podstawie:

art. 7 ust. 4 pkt 15 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XIX/67/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Treść:

ZARZĄDZENIE Nr 98/2017
Wójta Gminy Piecki
z dnia 21 września 2017 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości cen za wynajem sal lekcyjnych, komputerowych i stołówki w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach.
 
        Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 15 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XIX/67/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam zasady wynajmowania pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach, zwanej dalej Szkołą Podstawową w Pieckach.
 
§ 2. Do wynajęcia pomieszczeń szkolnych upoważniony jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pieckach, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Piecki.
 
§ 3. Wynajem pomieszczeń dokonuje się na podstawie pisemnej umowy.
 
§ 4. Wynajem pomieszczeń jest dopuszczalne, gdy korzystanie z przedmiotu najmu nie koliduje z realizacją zadań oświatowych.
 
§ 5. Jako refundację poniesionych kosztów eksploatacyjnych, w szczególności koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a także koszty utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Pieckach, ustalam opłaty w wysokości:
  1. sala lekcyjna: 20,00 zł netto + VAT za 45 minut ( bez względu na ilość osób);
  2. sala komputerowa: 40,00 zł netto + VAT za 45 minut (bez względu na ilość osób);
  3. stołówka:57,00 zł netto + VAT za 1 godzinę zegarową (bez względu na ilość osób).
§ 6. W przypadkach korzystania z obiektów w czasie innym niż jednostki czasu określone w § 5 ust. 1, 2 i 3, ceny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie.
 
§ 7. Pomieszczenia, o których mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 mogą być nieodpłatnie udostępnione na :
  1. spotkania z mieszkańcami organizowane przez organy administracji rządowej i samorządowej;
  2. organizację narad, konferencji, szkoleń, kursów organizowanych przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
  3. realizację zadań statutowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Piecki;
  4. zajęcia pozalekcyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piecki, organizowanych przez szkoły i kluby sportowe.
§ 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższych stawek od określonych w § 5 ust. 1, 2 i 3 lub odstąpienie od pobierania opłat wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Piecki.
 
§ 9. Dochody z opłat za wynajem są dochodami Gminy Piecki.
 
§ 10. Opłatę za wynajem uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Piecki ze wskazaniem, czego opłata dotyczy.
 
§ 11. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszymi zasadami wynajmu decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pieckach.
 
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pieckach.
 
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2017-09-27 11:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-27 11:59:27
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-09-27 11:59:33
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-09-27 11:59:33
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu