ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/255/17

Szczegóły informacji

XLIII/255/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-17

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Traci moc:

XXV/160/16, XXVIII/181/16

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLIII/255/17
RADY GMINY PIECKI
z dnia 17 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:
- przeznaczonych pod budownictwo rekreacyjne lub użytkowanych na te cele, a nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,
 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m² powierzchni;
 
2) od budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
 1. mieszkalnych – 0,73 zł;
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł;
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł;
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł;
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,16 zł, z wyjątkiem:
           - przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,77 zł,
             - przeznaczonych na garaże – 4,59 zł;
 
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 wymienionej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/160/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr XXVIII/181/16 Rady Gminy Piecki z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/160/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Wróbel Data wytworzenia informacji: 2017-11-20 15:52:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Wróbel Data wprowadzenia do BIP 2017-11-20 15:55:06
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 07:38:32
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 07:38:32
Artykuł był wyświetlony: 548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu