ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/257/17

Szczegóły informacji

XLIII/257/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-17

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Traci moc:

XXV/163/16

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLIII/257/17
RADY GMINY PIECKI
z dnia 17 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/163/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XLIII/257/17
Rady Gminy Piecki
z dnia 17 listopada 2017 r.
 
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 428,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie - 714,00 zł
c) pow. 9 ton, a mniej niż 12 ton - 969,00 zł.
 
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
 
nie mniej niż
 
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
 
inny system
zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
184,00
214,00
13
14
255,00
612,00
14
15
612,00
816,00
15
 
816,00
1.836,00
Trzy osie
12
17
214,00
357,00
17
19
357,00
765,00
19
21
765,00
918,00
21
23
918,00
1.428,00
23
25
1.428,00
2.142,00
25
 
1.428,00
2.142,00
Cztery osie i więcej
12
25
918,00
918,00
25
27
918,00
1.530,00
27
29
1.530,00
2.244,00
29
31
2.244,00
3.100,00
31
 
2.244,00
3.100,00
 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony - 428,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton - 714,00 zł
c) pow. 9 ton, a mniej niż 12 ton - 969,00 zł
 
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
 
inny system
zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
102,00
102,00
18
25
408,00
714,00
25
31
816,00
1.224,00
31
 
1.938,00
2.346,00
Trzy osie i więcej
12
40
1.734,00
2.244,00
40
 
2.244,00
3.100,00
 
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawka podatku wynosi 306,00 zł.
 
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
 
inny system
zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
102,00
102,00
18
25
357,00
510,00
25
 
510,00
816,00
Dwie osie
12
28
357,00
510,00
28
33
969,00
1.224,00
33
38
1.224,00
1.836,00
38
 
1.581,00
2.295,00
Trzy osie i więcej
12
38
969,00
1.275,00
38
 
1.275,00
1.683,00
 
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniej niż 22 miejsc - 510,00 zł
  2. równej lub wyższej niż 22 miejsc - 1.428,00 zł.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Wróbel Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 07:27:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Wróbel Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 07:33:33
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 07:38:32
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 07:38:32
Artykuł był wyświetlony: 396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu