ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIX/319/18

Szczegóły informacji

XLIX/319/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIX

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-06-26

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Piecki.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994), art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLIX/319/18
RADY GMINY PIECKI
z dnia 26 czerwca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Piecki.
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994), art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Piecki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 
  1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 30
b) w miejscu sprzedaży: 55;
 
  1. zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 30
b) w miejscu sprzedaży: 25
 
  1. zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 30
b) w miejscu sprzedaży: 25.
 
§ 2. 1. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy:
 
  1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów od obiektów chronionych;
 
  1. przez obiekty chronione rozumie się:
a) szkoły wszystkich typów oraz placówki oświatowo-wychowawcze,
b) obiekty sakralne należące do kościołów wszystkich wyznań,
c) zakłady opieki zdrowotnej,
d) ośrodki i poradnie leczenia uzależnień.
 
2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.
 
3. Zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu.
 
§ 3. Tracą moc uchwały:
 
  1. Nr XXVI/175/01 Rady Gminy w Pieckach z dnia 25 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
  2. Nr XXX/116/97 Rady Gminy w Pieckach z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad i warunków wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 11:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 11:57:59
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 11:58:19
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 11:58:19
Artykuł był wyświetlony: 42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu