W sprawie zmian budżetu gminy na 2018... - Akty prawne - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: L/329/18

Szczegóły informacji

L/329/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: L

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-26

Tytuł aktu:

W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r poz.994) oraz art. 221 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2077)

Treść:

UCHWAŁA Nr L/329/18
Rady Gminy Piecki
z dnia 26 lipca 2018 roku
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r poz.994) oraz art. 221 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2077)
 
Rada Gminy Piecki, uchwala co następuje:
 
§ 1. W budżecie gminy przyjętym Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XLV/271/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
- wydatki budżetu – załącznik nr 1,
- zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku – załącznik nr 2,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku – załącznik nr 3,
§ 2. W Uchwale Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmiany § 5. Po zmianach § 5 otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek , zaciąganych na:
  1. spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1 839 996,00 zł,
  2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 5 300 004,00 zł,
  3. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł.
§ 3. Po zmianach budżet gminy wynosi:
- dochody ogółem 37.393.982,59 zł
z tego: dochody bieżące 32.352.228,53 zł
dochody majątkowe 5.041.754,06 zł
- wydatki ogółem 42.693.986,59 zł
z tego: wydatki bieżące 31.612.593,84 zł
wydatki majątkowe 11.081.392,75 zł
- deficyt budżetu 5.300.004,00 zł
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.300.004,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Jasinowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Kaczyńska Data wytworzenia informacji: 2018-07-30 09:59:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kaczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 10:03:03
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 10:05:58
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 10:05:58
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu