ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2017 – 2024 XXXIX/229/17 Obowiązujący
22 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XXXIX/230/17 Obowiązujący
23 2017-06-29 Zarządzenia Wójta W sprawie wyłączenia z Gminnej ewidencji zabytków Gminy Piecki karty adresowej 55/2017 Obowiązujący
24 2017-06-30 Zarządzenia Wójta W sprawie przyznania kierownikowi i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego. 58/2017 Obowiązujący
25 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/141/13 Rady Gminy Piecki z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. XXXIX/231/17 Obowiązujący
26 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piecki. XXXIX/232/17 Obowiązujący
27 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piecki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XXXIX/228/17 Obowiązujący
28 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2016 rok. XXXIX/227/17 Obowiązujący
29 2017-06-28 Zarządzenia Wójta W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 54/2017 Obowiązujący
30 2017-06-28 Zarządzenia Wójta W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Piecki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 53/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu