ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/16 Rady Gminy Piecki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXVIII/226/17 Obowiązujący
72 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki. XXXVIII/225/17 Obowiązujący
73 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Pieckach na pokrycie straty bilansowej spółki. XXXVIII/223/17 Obowiązujący
74 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N ul. Przemysłowa w Pieckach”. XXXVIII/222/17 Nieobowiązujący
75 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 1765N Piecki – Ostrów Pieckowski”. XXXVIII/221/17 Obowiązujący
76 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XXXVIII/224/17 Obowiązujący
77 2017-05-30 Zarządzenia Wójta W sprawie ustanowienia służebności gruntowej. 48/2017 Obowiązujący
78 2017-05-29 Zarządzenia Wójta W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zbycia mienia komunalnego 47/2017 Obowiązujący
79 2017-05-29 Zarządzenia Wójta W sprawie zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2017/2018. 46/2017 Obowiązujący
80 2017-05-25 Zarządzenia Wójta W sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 45/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu