ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia do realizacji zadania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie z zakresu utrzymania chodników, przejść dla pieszych i poboczy znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 58 na terenie Gminy Piecki. XXXIV/208/17 Obowiązujący
82 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. XXXIV/207/17 Obowiązujący
83 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. XXXIV/205/17 Obowiązujący
84 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Piecki. XXXIV/204/17 Obowiązujący
85 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXIV/203/17 Obowiązujący
86 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piecki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXIV/201/17 Uchylony
87 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXIV/200/17 Obowiązujący
88 2017-03-21 Zarządzenia Wójta W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 21/2017 Obowiązujący
89 2017-03-21 Zarządzenia Wójta W sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2017 22/2017 Obowiązujący
90 2017-03-21 Zarządzenia Wójta W sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach I i II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnych 23/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu