ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: XI/81/15

Szczegóły informacji

XI/81/15

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: XI

Kadencja: Kadencja 2010-2014

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku

Data podjęcia/podpisania: 2015-11-25

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz terminów jej płatności.

Uchylenie/zmiana opis:

Uchwała uchylona przez Uchwałę Nr 0102-467/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2015r.

Na podstawie:

rt. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA Nr XI/81/15
RADY GMINY PIECKI
z dnia 25 listopada 2015 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz terminów jej płatności.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 61 złotych za jednego psa.
 
§ 2. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku. Termin płatności mija wówczas 31 grudnia danego roku.
 
§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych – do 3 psów na każde gospodarstwo domowe.
 
§ 4. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca każdego roku, z zastrzeżeniem § 2.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr LIV/248/14 Rady Gminy Piecki z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz terminów jej płatności.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu