ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 81/2018

Szczegóły informacji

81/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i p

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-09

Tytuł aktu:

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 839 996 złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na podstawie:

art. 89 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077) oraz § 5 ust.1 i § 13 ust.1 Uchwały Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2018 rok,

Treść:

Zarządzenie Nr 81/2018
Wójta Gminy Piecki
z dnia 09 lipca 2018 roku
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 839 996 złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
 
           Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz.2077) oraz § 5 ust.1 i § 13 ust.1 Uchwały Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2018 rok,
 
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.839.996 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), kredyt zostanie przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 2
Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2024. Źródłem dochodu, z którego nastąpi spłata kredytu będą wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy .
 
Wójt Gminy Piecki  
/-/ Agnieszka Kurczewska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu