ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 87/2018

Szczegóły informacji

87/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-12

Tytuł aktu:

W sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dłużcu pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Na podstawie:

art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. )

Treść:

Zarządzenie Nr 87/2018
Wójta Gminy Piecki
z dnia 12 lipca 2018 roku
 
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dłużcu pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
 
       Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) – zarządzam, co następuje:
§ 1
Udzielam Pani Annie Zdanowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dłużcu pełnomocnictwa do:
  • zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2018 rok. (§13, ust.2, pkt.3),
  • do dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2018 rok. (§13, ust.2, pkt.2).
§ 2
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje w roku budżetowym 2018.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt             
(-) Agnieszka Kurczewska

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu