ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

61/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-28

Tytuł aktu:

W sprawie powołania komisji odbiorowej

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2017.1332 ze zm.) w związku ze zgłoszeniem do końcowego odbioru zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej (tłocznej) wraz z przepompownią ścieków Machary (PGR) – Goleń - Czaszkowo realizowanego na podstawie umowy BKR.272.6.2017 z dnia 31 października 2018 r.,

Treść:

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018
WÓJTA GMINY PIECKI
z 28 maja 2018 r.
 
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2017.1332 ze zm.) w związku ze zgłoszeniem do końcowego odbioru zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej (tłocznej) wraz z przepompownią ścieków Machary (PGR) – Goleń - Czaszkowo realizowanego na podstawie umowy BKR.272.6.2017 z dnia 31 października 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§1 Powołuję do odbioru robót budowlanych dla zadania opisanego na wstępie Komisję Odbiorową w składzie:
 
Przedstawiciele Inwestora:
1. Hubert Sadownikow - pracownik Urzędu Gminy Piecki,
2. Janusz Rutkowski - pracownik Urzędu Gminy Piecki,
3. Marek Hajko - pracownik Urzędu Gminy Piecki,
 
Nadzór inwestorski:
  1. Benedykt Krutul - inspektor nadzoru inwestorskiego,
 
Przedstawiciele Wykonawcy
  1. Dariusz Zagożdżon - współwłaściciel Zakładu Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon Nowe Gizewo 9 12-100 Szczytno,
  2. Zbigniew Zdzisław Tylżanowski – kierownik budowy
 
 
§2 Komisja swoją pracę rozpocznie w dniu wejścia w życie zarządzenia.
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Zastępca Wójta  
(-) Bożena Wołkowicz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Hajko Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 08:38:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Hajko Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 08:40:36
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 08:40:45
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 08:40:45
Artykuł był wyświetlony: 133 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki