OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PIECKI z dnia... - Ogłoszenia - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PIECKI z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-10 12:36:41 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-10 12:37:34 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PIECKI
z dnia 10 kwietnia 2018r.
 
w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
W związku z obowiązkiem wykonania aktualizacji prowadzonej przez Gminę Piecki ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie „zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków” dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wypełnione zgłoszenie (wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma) proszę przedłożyć w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, w pokoju nr 1 lub w sekretariacie, w terminie do 30 kwietnia 2018r.
Druk zgłoszenia można pobrać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Piecki, pok. nr 1 (sprawę prowadzi insp. Agata Hajko, tel. 89-742-23-20).
 
Przypominam, że zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. 2017. 1289 ze zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Ponadto informuję, ze zgodnie z przepisem art. 6 w/w ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani posiadać umowę zawartą z przedsiębiorcą mającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Wójt Gminy Piecki    
/ - / Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Hajko Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 12:35:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Hajko Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 12:36:41
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 12:37:34
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 12:37:34
Artykuł był wyświetlony: 311 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki