ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2912
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 194906
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 182290
Związane z ochroną środowiska 18
Pozostałe 3117
Organy Gminy 62
Wójt 19195
Rada Gminy 7060
Przewoniczący 4190
Skład Rady 4806
Komisje 10686
Informacje o posiedzeniach 50268
Protokoły z sesji Rady Gminy 84632
Struktura Gminy 12536
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 22740
Gminne instytucje kultury 1551
Posiadające osobowość prawną 3170
Służby, Inspekcje, Straże 5274
Jednostki pomocnicze 11327
Urząd 32404
Dane podstawowe 7357
Statut Gminy 4740
Regulamin organizacyjny 4925
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 5839
Skarbnik 4550
Sekretarz 3721
Referaty i stanowiska 6455
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3935
Referat Finansowy 3778
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 705
Urząd Stanu Cywilnego 2933
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3420
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2468
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2194
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1917
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2235
Struktura organizacyjna 4656
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 203
Akty prawne 637165
Uchwały Rady Gminy 465530
Zarządzenia Wójta 505463
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Użyczenia 2018 118
Dzierżawy 2018 2721
Dzierżawy 2016 22413
Dzierżawy 2014 7078
Dzierżawy 2017 4033
Dzierżawy 2013 14627
Dzierżawy 2015 18506
Dzierżawy 2012 6996
Dzierżawy 2011 10020
Dzierżawy 2010 8364
Najem 2017 6355
Najem 2018 1910
Sprzedaż 151527
Mienie komunalne 8649
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 771
System Informacji Przestrzennej 5867
Procedury załatwiania spraw 68506
Referaty / Stanowiska 38811
Sprawy 51316
Podatki i opłaty 56
Podatki i opłaty w roku 2018 1248
Podatki i opłaty w roku 2017 1365
Podatki i opłaty w roku 2014 3144
Podatki i opłaty w roku 2016 5291
Podatki i opłaty w roku 2013 4417
Podatki i opłaty w roku 2012 3685
Podatki i opłaty w roku 2015 2801
Podatki i opłaty w roku 2011 2442
Podatki i opłaty w roku 2010 3459
Podatki i opłaty w roku 2009 3277
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 2187
Wykazy 3693
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 248
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 5743
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 8147
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 9969
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 6471
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 7035
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 7324
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4506
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 8823
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3469
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2765
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1409
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3004
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3255
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 3199
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2023
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2527
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2683
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 919
Budżet 2017 4394
Budżet 2016 4009
Budżet 2013 4063
Budżet 2014 3910
Budżet 2011 4622
Budżet 2015 4116
Budżet 2012 6650
Budżet 2010 4528
Sprawozdania 4279
2018 146
2017 1676
2016 4118
2015 5338
2014 7975
2013 17436
2012 3454
2011 2720
do 2010 5248
Opinie RIO 4699
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4269
Usuwanie azbestu 2018 697
Usuwanie azbestu 2017 5480
Usuwanie azbestu 2016 2167
Usuwanie azbestu 2015 1899
Usuwanie azbestu 2014 4390
Obwieszczenia 70841
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 708
2017 3243
2016 15553
2014 5653
2015 17110
2013 11173
2012 15820
2011 16135
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1740
Gospodarka odpadami 24532
Harmonogram odbioru odpadów 44131
Wzór deklaracji i oświadczenia 4608
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 11987
Analiza stanu gospodarki odpadami 1867
Akty prawne 1400
Rejestry i wykazy 564
Zasady segregacji odpadów 155
Informacje 335
Plany, Programy 7979
Bezdomne zwierzęta 17034
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 9547
Ewidencja przedsiębiorstw 3573
Koncesje alkoholowe 2337
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 55997
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 35482
Strategie, programy, raporty, opracowania 55594
Kontrole 4032
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 12115
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2880
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 11483
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2021
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 7846
Wybory Samorządowe 2014 23913
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 10627
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2236
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 10622
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 9692
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4758
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3411
Obchód przedspisowy 1774
Informacje na temat NSP 2011 3093
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1730
Ostrzeżenia meteorologiczne 26710
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 5467
2017 13985
2016r. 4433
2015r. 10518
2014 1001
2013 838
Konsultacje społeczne 22571
Wnioski do pobrania 25722
Informacje nieudostępniane 4366
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1401
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 1945
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 178
Petycje 2
Prawo 1824
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 790
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 2116
Oświata 1265
Cmentarze komunalne 574
Posterunek Policji w Pieckach 348

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5545
Rejestr zmian 386186
Redakcja Biuletynu 3501
Instrukcja obsługi 3236
Pliki do pobrania 3912
Mapa serwisu 3184

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 31305
Nabory i konkursy 83750
Zamówienia publiczne 197105
Zamówienia z wolnej ręki 2065
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1001
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3660
Rekrutacja 4775
Zamówienia 18275
Gospodarka odpadami 6249
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2544
RODO 1
Klauzule informacyjne 372
Przepisy 453
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu