ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2450
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 140208
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 100985
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2164
Organy Gminy 62
Wójt 15386
Rada Gminy 5872
Przewoniczący 3017
Skład Rady 3373
Komisje 7479
Informacje o posiedzeniach 28421
Protokoły z sesji Rady Gminy 55315
Struktura Gminy 9300
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 7671
Gminne instytucje kultury 440
Posiadające osobowość prawną 2217
Służby, Inspekcje, Straże 3747
Jednostki pomocnicze 7413
Urząd 24863
Dane podstawowe 4908
Statut Gminy 2887
Regulamin organizacyjny 3079
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 4051
Skarbnik 2945
Sekretarz 2643
Referaty i stanowiska 5183
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3013
Referat Finansowy 2575
Urząd Stanu Cywilnego 1967
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 2485
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  1746
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 1533
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1398
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 1621
Dwuosobowe stanowisko pracy do spraw funduszy unijnych i promocji gminy 1815
Samodzielne stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 1503
Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej i zabezpieczenia baz danych 1690
Struktura organizacyjna 3074
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 335106
Uchwały Rady Gminy 220670
Zarządzenia Wójta 229754
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2016 13242
Dzierżawy 2015 12840
Dzierżawy 2014 4648
Dzierżawy 2013 10344
Dzierżawy 2012 5509
Dzierżawy 2011 7729
Dzierżawy 2010 6894
Mienie komunalne 5413
Najem 3825
Sprzedaż 103292
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 29
System Informacji Przestrzennej 3829
Procedury załatwiania spraw 40851
Referaty / Stanowiska 18720
Sprawy 26647
Podatki i opłaty 55
Podatki i opłaty w roku 2017 558
Podatki i opłaty w roku 2016 3606
Podatki i opłaty w roku 2014 2385
Podatki i opłaty w roku 2015 2004
Podatki i opłaty w roku 2013 3578
Podatki i opłaty w roku 2012 2852
Podatki i opłaty w roku 2011 1955
Podatki i opłaty w roku 2010 2529
Podatki i opłaty w roku 2009 2272
Deklaracje informacje i wnioski 3052
Deklaracje informacje i wnioski - 2017 977
Wykazy 1499
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 352
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 4972
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 7983
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 4635
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 5620
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 5984
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 3452
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 7354
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2813
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1741
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1040
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1942
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2182
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 2118
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1330
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1638
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1962
Majątek i finanse 81
Budżet 2017 1106
Budżet 2016 2712
Budżet 2014 3119
Budżet 2013 3052
Budżet 2015 2567
Budżet 2011 3683
Budżet 2012 5068
Budżet 2010 3315
Sprawozdania 4261
2017 69
2016 1761
2015 3551
2013 12789
2014 4966
2012 2004
do 2010 3301
2011 1733
Opinie RIO 341
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2689
Usuwanie azbestu 2017 838
Usuwanie azbestu 2016 1335
Usuwanie azbestu 2015 1034
Usuwanie azbestu 2014 3102
Obwieszczenia 44950
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2017 174
2016 6767
2014 3218
2015 10149
2013 7882
2012 9836
2011 10686
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1336
Gospodarka odpadami - rejestry i wykazy 9591
Gospodarka odpadami 19566
Harmonogram odbioru odpadów 14386
Wzór deklaracji i oświadczenia 2058
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 8224
Analiza stanu gospodarki odpadami 756
Plany, Programy 4979
Bezdomne zwierzęta 9439
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 6740
Ewidencja przedsiębiorstw 2279
Koncesje alkoholowe 1092
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 30117
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24072
Strategie, programy, raporty, opracowania 35751
Kontrole 2978
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 9336
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2035
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 8321
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1574
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 5342
Wybory Samorządowe 2014 16695
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 7252
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1591
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 6616
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 6096
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 3578
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2457
Obchód przedspisowy 1219
Informacje na temat NSP 2011 1913
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1166
Ostrzeżenia meteorologiczne 7352
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2017 2247
2016r. 2854
2015r. 7286
2014 353
2013 366
Konsultacje społeczne 12527
Wnioski do pobrania 18228
Informacje nieudostępniane 3361
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 956
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 573
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 55
Petycje 2
Prawo 547
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 178
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 438
Oświata 318

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4731
Rejestr zmian 226538
Redakcja Biuletynu 2865
Instrukcja obsługi 2310
Pliki do pobrania 2629
Mapa serwisu 2442

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 20466
Nabory i konkursy 45820
Zamówienia publiczne 87175
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 2224
Rekrutacja 2665
Zamówienia 11718
Gospodarka odpadami 5163
Usuwanie azbestu 2017 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 196
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu