ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2512
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 149606
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 110733
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2344
Organy Gminy 62
Wójt 15981
Rada Gminy 6086
Przewoniczący 3209
Skład Rady 3571
Komisje 7964
Informacje o posiedzeniach 31096
Protokoły z sesji Rady Gminy 60047
Struktura Gminy 9825
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 9688
Gminne instytucje kultury 560
Posiadające osobowość prawną 2404
Służby, Inspekcje, Straże 3945
Jednostki pomocnicze 7974
Urząd 26344
Dane podstawowe 5124
Statut Gminy 3167
Regulamin organizacyjny 3299
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 4267
Skarbnik 3202
Sekretarz 2841
Referaty i stanowiska 5456
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3161
Referat Finansowy 2693
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 23
Urząd Stanu Cywilnego 2062
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 2579
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  1830
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 1613
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1474
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 1699
Struktura organizacyjna 3271
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 386799
Uchwały Rady Gminy 262422
Zarządzenia Wójta 272366
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2017 459
Dzierżawy 2016 14763
Dzierżawy 2014 4915
Dzierżawy 2015 13525
Dzierżawy 2013 10845
Dzierżawy 2012 5736
Dzierżawy 2010 7082
Dzierżawy 2011 8067
Najem 4108
Mienie komunalne 5831
Sprzedaż 112324
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 127
System Informacji Przestrzennej 4180
Procedury załatwiania spraw 44160
Referaty / Stanowiska 21043
Sprawy 29521
Podatki i opłaty 55
Podatki i opłaty w roku 2017 703
Podatki i opłaty w roku 2016 4013
Podatki i opłaty w roku 2014 2484
Podatki i opłaty w roku 2015 2098
Podatki i opłaty w roku 2013 3691
Podatki i opłaty w roku 2012 2974
Podatki i opłaty w roku 2011 2023
Podatki i opłaty w roku 2010 2630
Podatki i opłaty w roku 2009 2383
Deklaracje informacje i wnioski 3269
Deklaracje informacje i wnioski - 2017 1107
Wykazy 1813
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 1615
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 5514
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 8244
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 4769
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 5733
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 6117
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 3567
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 7503
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2889
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1821
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1086
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2018
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2271
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 2197
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1388
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1706
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2023
Majątek i finanse 81
Budżet 2017 1626
Budżet 2016 2914
Budżet 2014 3223
Budżet 2013 3184
Budżet 2015 2699
Budżet 2011 3826
Budżet 2012 5285
Budżet 2010 3410
Sprawozdania 4264
2017 185
2016 2094
2015 3800
2014 5179
2013 13154
2012 2123
2011 1814
do 2010 3490
Opinie RIO 786
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2961
Usuwanie azbestu 2017 1880
Usuwanie azbestu 2016 1470
Usuwanie azbestu 2015 1131
Usuwanie azbestu 2014 3257
Obwieszczenia 48312
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2017 388
2016 7788
2014 3346
2015 10674
2013 8181
2012 10090
2011 11085
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1401
Gospodarka odpadami - rejestry i wykazy 10472
Gospodarka odpadami 20327
Harmonogram odbioru odpadów 19801
Wzór deklaracji i oświadczenia 2553
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 9231
Analiza stanu gospodarki odpadami 903
Akty prawne 75
Plany, Programy 5390
Bezdomne zwierzęta 10344
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 7186
Ewidencja przedsiębiorstw 2434
Koncesje alkoholowe 1216
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 33508
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25564
Strategie, programy, raporty, opracowania 38319
Kontrole 3136
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 9732
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2154
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 8743
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1634
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 5712
Wybory Samorządowe 2014 17469
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 7849
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1690
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 7300
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 6642
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 3782
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2564
Obchód przedspisowy 1277
Informacje na temat NSP 2011 2036
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1223
Ostrzeżenia meteorologiczne 8740
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2017 4376
2016r. 3145
2015r. 7973
2014 423
2013 438
Konsultacje społeczne 14065
Wnioski do pobrania 19456
Informacje nieudostępniane 3545
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1058
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 765
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 79
Petycje 2
Prawo 735
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 248
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 646
Oświata 476

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4903
Rejestr zmian 250299
Redakcja Biuletynu 3005
Instrukcja obsługi 2454
Pliki do pobrania 2858
Mapa serwisu 2581

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 22958
Nabory i konkursy 52084
Zamówienia publiczne 100139
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 2410
Rekrutacja 2923
Zamówienia 12922
Gospodarka odpadami 5415
Usuwanie azbestu 2017 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 776
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu