ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2475
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 145128
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 105345
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2238
Organy Gminy 62
Wójt 15623
Rada Gminy 5967
Przewoniczący 3101
Skład Rady 3456
Komisje 7699
Informacje o posiedzeniach 29578
Protokoły z sesji Rady Gminy 57305
Struktura Gminy 9516
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 8538
Gminne instytucje kultury 479
Posiadające osobowość prawną 2294
Służby, Inspekcje, Straże 3829
Jednostki pomocnicze 7629
Urząd 25428
Dane podstawowe 4992
Statut Gminy 2968
Regulamin organizacyjny 3181
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 4140
Skarbnik 3042
Sekretarz 2716
Referaty i stanowiska 5293
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3075
Referat Finansowy 2625
Urząd Stanu Cywilnego 1995
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 2522
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  1778
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 1567
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1432
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 1663
Dwuosobowe stanowisko pracy do spraw funduszy unijnych i promocji gminy 1852
Samodzielne stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 1538
Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej i zabezpieczenia baz danych 1724
Struktura organizacyjna 3162
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 357645
Uchwały Rady Gminy 239490
Zarządzenia Wójta 248724
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2017 39
Dzierżawy 2016 14073
Dzierżawy 2014 4768
Dzierżawy 2015 13161
Dzierżawy 2013 10565
Dzierżawy 2012 5610
Dzierżawy 2010 6981
Dzierżawy 2011 7885
Najem 3947
Mienie komunalne 5589
Sprzedaż 107356
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 91
System Informacji Przestrzennej 3950
Procedury załatwiania spraw 42297
Referaty / Stanowiska 19743
Sprawy 27837
Podatki i opłaty 55
Podatki i opłaty w roku 2017 623
Podatki i opłaty w roku 2016 3791
Podatki i opłaty w roku 2014 2418
Podatki i opłaty w roku 2015 2042
Podatki i opłaty w roku 2013 3624
Podatki i opłaty w roku 2012 2909
Podatki i opłaty w roku 2011 1984
Podatki i opłaty w roku 2010 2573
Podatki i opłaty w roku 2009 2322
Deklaracje informacje i wnioski 3138
Deklaracje informacje i wnioski - 2017 1036
Wykazy 1688
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 1054
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 5220
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 8100
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 4685
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 5660
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 6040
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 3498
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 7409
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2841
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1780
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1055
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1975
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2216
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 2160
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1350
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1669
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1986
Majątek i finanse 81
Budżet 2017 1360
Budżet 2016 2823
Budżet 2014 3172
Budżet 2013 3103
Budżet 2015 2627
Budżet 2011 3732
Budżet 2012 5156
Budżet 2010 3354
Sprawozdania 4261
2017 121
2016 1918
2015 3686
2014 5052
2013 12937
2012 2067
2011 1766
do 2010 3381
Opinie RIO 588
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2797
Usuwanie azbestu 2017 1246
Usuwanie azbestu 2016 1390
Usuwanie azbestu 2015 1081
Usuwanie azbestu 2014 3162
Obwieszczenia 46456
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2017 253
2016 7181
2014 3254
2015 10387
2013 7966
2012 9923
2011 10848
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1361
Gospodarka odpadami - rejestry i wykazy 9914
Gospodarka odpadami 19907
Harmonogram odbioru odpadów 17245
Wzór deklaracji i oświadczenia 2312
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 8816
Analiza stanu gospodarki odpadami 816
Akty prawne 8
Plany, Programy 5135
Bezdomne zwierzęta 9819
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 6937
Ewidencja przedsiębiorstw 2344
Koncesje alkoholowe 1122
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 31511
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24649
Strategie, programy, raporty, opracowania 36804
Kontrole 3054
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 9497
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2087
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 8489
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1591
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 5499
Wybory Samorządowe 2014 17042
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 7463
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1625
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 6887
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 6312
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 3660
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2499
Obchód przedspisowy 1239
Informacje na temat NSP 2011 1962
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1190
Ostrzeżenia meteorologiczne 7903
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2017 3141
2016r. 2996
2015r. 7576
2014 382
2013 394
Konsultacje społeczne 13168
Wnioski do pobrania 18694
Informacje nieudostępniane 3436
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1000
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 649
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 67
Petycje 2
Prawo 637
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 208
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 525
Oświata 382

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4798
Rejestr zmian 236489
Redakcja Biuletynu 2936
Instrukcja obsługi 2369
Pliki do pobrania 2738
Mapa serwisu 2510

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 21614
Nabory i konkursy 47991
Zamówienia publiczne 92928
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 2300
Rekrutacja 2765
Zamówienia 12222
Gospodarka odpadami 5273
Usuwanie azbestu 2017 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 428
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu