ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2586
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 157278
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 122565
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2520
Organy Gminy 62
Wójt 16574
Rada Gminy 6266
Przewoniczący 3375
Skład Rady 3749
Komisje 8421
Informacje o posiedzeniach 33726
Protokoły z sesji Rady Gminy 64395
Struktura Gminy 10311
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 11929
Gminne instytucje kultury 733
Posiadające osobowość prawną 2567
Służby, Inspekcje, Straże 4145
Jednostki pomocnicze 8583
Urząd 27713
Dane podstawowe 5521
Statut Gminy 3514
Regulamin organizacyjny 3581
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 4519
Skarbnik 3438
Sekretarz 3033
Referaty i stanowiska 5687
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3328
Referat Finansowy 2885
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 212
Urząd Stanu Cywilnego 2215
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 2739
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  1969
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 1745
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1584
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 1832
Struktura organizacyjna 3462
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 429850
Uchwały Rady Gminy 296995
Zarządzenia Wójta 307806
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2017 934
Dzierżawy 2016 15872
Dzierżawy 2014 5188
Dzierżawy 2015 14272
Dzierżawy 2013 11413
Dzierżawy 2012 5959
Dzierżawy 2010 7258
Dzierżawy 2011 8385
Najem 4336
Mienie komunalne 6245
Sprzedaż 118853
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 213
System Informacji Przestrzennej 4505
Procedury załatwiania spraw 47987
Referaty / Stanowiska 23946
Sprawy 33246
Podatki i opłaty 55
Podatki i opłaty w roku 2017 811
Podatki i opłaty w roku 2016 4296
Podatki i opłaty w roku 2014 2590
Podatki i opłaty w roku 2015 2192
Podatki i opłaty w roku 2013 3802
Podatki i opłaty w roku 2012 3088
Podatki i opłaty w roku 2011 2096
Podatki i opłaty w roku 2010 2736
Podatki i opłaty w roku 2009 2508
Deklaracje informacje i wnioski 3458
Deklaracje informacje i wnioski - 2017 1242
Wykazy 2048
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 2270
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 5915
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 8530
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 4949
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 5928
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 6294
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 3709
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 7679
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2977
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1931
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1136
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2115
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2401
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 2319
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1477
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1796
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2099
Majątek i finanse 81
Budżet 2017 2092
Budżet 2016 3088
Budżet 2014 3329
Budżet 2013 3291
Budżet 2015 2858
Budżet 2011 3961
Budżet 2012 5502
Budżet 2010 3547
Sprawozdania 4267
2017 391
2016 2398
2015 4059
2014 5550
2013 13764
2012 2277
2011 1930
do 2010 3748
Opinie RIO 1295
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3259
Usuwanie azbestu 2017 2613
Usuwanie azbestu 2016 1582
Usuwanie azbestu 2015 1237
Usuwanie azbestu 2014 3435
Obwieszczenia 51441
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2017 726
2016 8741
2014 3580
2015 11298
2013 8536
2012 10595
2011 11591
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1457
Gospodarka odpadami - rejestry i wykazy 11227
Gospodarka odpadami 20971
Harmonogram odbioru odpadów 23588
Wzór deklaracji i oświadczenia 3019
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 9811
Analiza stanu gospodarki odpadami 1068
Akty prawne 228
Plany, Programy 5815
Bezdomne zwierzęta 11425
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 7580
Ewidencja przedsiębiorstw 2581
Koncesje alkoholowe 1336
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 37570
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 27035
Strategie, programy, raporty, opracowania 40955
Kontrole 3303
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 10151
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2277
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 9208
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1706
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 6203
Wybory Samorządowe 2014 18382
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 8430
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1804
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 8013
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 7224
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 3993
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2698
Obchód przedspisowy 1354
Informacje na temat NSP 2011 2195
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1291
Ostrzeżenia meteorologiczne 11054
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2017 7030
2016r. 3370
2015r. 8517
2014 498
2013 522
Konsultacje społeczne 15525
Wnioski do pobrania 20619
Informacje nieudostępniane 3717
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1130
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 958
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 106
Petycje 2
Prawo 892
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 370
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 920
Oświata 628

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5034
Rejestr zmian 270923
Redakcja Biuletynu 3105
Instrukcja obsługi 2611
Pliki do pobrania 3045
Mapa serwisu 2689

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 24735
Nabory i konkursy 57632
Zamówienia publiczne 113965
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 2622
Rekrutacja 3306
Zamówienia 13886
Gospodarka odpadami 5595
Usuwanie azbestu 2017 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 1217
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu