ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2625
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 164705
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 134859
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2628
Organy Gminy 62
Wójt 17061
Rada Gminy 6427
Przewoniczący 3542
Skład Rady 3972
Komisje 8843
Informacje o posiedzeniach 36695
Protokoły z sesji Rady Gminy 68856
Struktura Gminy 10707
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 14043
Gminne instytucje kultury 901
Posiadające osobowość prawną 2717
Służby, Inspekcje, Straże 4325
Jednostki pomocnicze 9066
Urząd 28876
Dane podstawowe 5948
Statut Gminy 3785
Regulamin organizacyjny 3805
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 4723
Skarbnik 3625
Sekretarz 3159
Referaty i stanowiska 5838
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3461
Referat Finansowy 3028
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 305
Urząd Stanu Cywilnego 2322
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 2864
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2058
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 1859
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1684
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 1912
Struktura organizacyjna 3631
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 470123
Uchwały Rady Gminy 327535
Zarządzenia Wójta 340449
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2017 1626
Dzierżawy 2016 16858
Dzierżawy 2014 5476
Dzierżawy 2015 14986
Dzierżawy 2013 11931
Dzierżawy 2012 6129
Dzierżawy 2010 7435
Dzierżawy 2011 8727
Najem 4649
Mienie komunalne 6672
Sprzedaż 124794
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 296
System Informacji Przestrzennej 4728
Procedury załatwiania spraw 52431
Referaty / Stanowiska 26273
Sprawy 37152
Podatki i opłaty 55
Podatki i opłaty w roku 2017 909
Podatki i opłaty w roku 2016 4572
Podatki i opłaty w roku 2014 2677
Podatki i opłaty w roku 2015 2307
Podatki i opłaty w roku 2013 3883
Podatki i opłaty w roku 2012 3198
Podatki i opłaty w roku 2011 2154
Podatki i opłaty w roku 2010 2859
Podatki i opłaty w roku 2009 2654
Deklaracje informacje i wnioski 3604
Deklaracje informacje i wnioski - 2017 1370
Wykazy 2346
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 3042
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 6410
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 8882
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 5258
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 6160
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 6461
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 3881
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 7896
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3091
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2044
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1185
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2197
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 2559
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 2458
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1564
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 1877
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2171
Majątek i finanse 81
Budżet 2017 2566
Budżet 2016 3232
Budżet 2014 3431
Budżet 2013 3418
Budżet 2015 3044
Budżet 2011 4068
Budżet 2012 5747
Budżet 2010 3679
Sprawozdania 4269
2017 600
2016 2847
2015 4383
2014 5962
2013 14307
2012 2486
2011 2051
do 2010 4048
Opinie RIO 1846
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3509
Usuwanie azbestu 2017 3273
Usuwanie azbestu 2016 1691
Usuwanie azbestu 2015 1361
Usuwanie azbestu 2014 3595
Obwieszczenia 54659
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2017 1036
2016 9757
2014 3862
2015 12073
2013 8950
2012 11168
2011 12060
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1510
Gospodarka odpadami - rejestry i wykazy 11812
Gospodarka odpadami 21635
Harmonogram odbioru odpadów 26646
Wzór deklaracji i oświadczenia 3284
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 10244
Analiza stanu gospodarki odpadami 1223
Akty prawne 402
Plany, Programy 6283
Bezdomne zwierzęta 12469
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 7974
Ewidencja przedsiębiorstw 2751
Koncesje alkoholowe 1494
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 41559
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 28799
Strategie, programy, raporty, opracowania 44025
Kontrole 3436
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 10560
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2391
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 9719
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1769
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 6550
Wybory Samorządowe 2014 19446
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 8905
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 1900
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 8728
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 7770
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4171
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2844
Obchód przedspisowy 1443
Informacje na temat NSP 2011 2310
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1375
Ostrzeżenia meteorologiczne 13116
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 35
2017 9239
2016r. 3577
2015r. 8976
2014 609
2013 587
Konsultacje społeczne 17116
Wnioski do pobrania 21737
Informacje nieudostępniane 3831
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1193
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 1146
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 121
Petycje 2
Prawo 1074
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 467
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 1210
Oświata 763

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5146
Rejestr zmian 290963
Redakcja Biuletynu 3165
Instrukcja obsługi 2737
Pliki do pobrania 3225
Mapa serwisu 2773

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 25863
Nabory i konkursy 63073
Zamówienia publiczne 127452
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 2815
Rekrutacja 3631
Zamówienia 14836
Gospodarka odpadami 5751
Usuwanie azbestu 2017 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 1511
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu