ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2853
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 187249
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 169511
Związane z ochroną środowiska 17
Pozostałe 2952
Organy Gminy 62
Wójt 18708
Rada Gminy 6909
Przewoniczący 4022
Skład Rady 4608
Komisje 10156
Informacje o posiedzeniach 46161
Protokoły z sesji Rady Gminy 80148
Struktura Gminy 12051
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 20588
Gminne instytucje kultury 1431
Posiadające osobowość prawną 3079
Służby, Inspekcje, Straże 5040
Jednostki pomocnicze 10732
Urząd 31283
Dane podstawowe 6978
Statut Gminy 4541
Regulamin organizacyjny 4638
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 5596
Skarbnik 4370
Sekretarz 3586
Referaty i stanowiska 6294
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 3806
Referat Finansowy 3613
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 608
Urząd Stanu Cywilnego 2789
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3277
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2353
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2118
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1853
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2164
Struktura organizacyjna 4405
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 99
Akty prawne 589507
Uchwały Rady Gminy 422884
Zarządzenia Wójta 457145
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Dzierżawy 2018 1729
Dzierżawy 2017 3389
Dzierżawy 2016 20844
Dzierżawy 2014 6640
Dzierżawy 2013 13951
Dzierżawy 2015 17561
Dzierżawy 2012 6663
Dzierżawy 2011 9651
Dzierżawy 2010 8078
Najem 2017 5928
Najem 2018 1338
Sprzedaż 142726
Mienie komunalne 8183
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 671
System Informacji Przestrzennej 5516
Procedury załatwiania spraw 64705
Referaty / Stanowiska 35506
Sprawy 47828
Podatki i opłaty 56
Podatki i opłaty w roku 2018 985
Podatki i opłaty w roku 2017 1272
Podatki i opłaty w roku 2014 3054
Podatki i opłaty w roku 2016 5174
Podatki i opłaty w roku 2013 4304
Podatki i opłaty w roku 2012 3578
Podatki i opłaty w roku 2015 2708
Podatki i opłaty w roku 2011 2389
Podatki i opłaty w roku 2010 3325
Podatki i opłaty w roku 2009 3117
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 2001
Wykazy 3274
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 5040
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 7746
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 9644
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 6168
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 6717
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 7057
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4339
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 8537
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3356
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2586
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1347
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2784
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3095
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 3023
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1898
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2365
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2563
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 709
Budżet 2017 3922
Budżet 2016 3849
Budżet 2013 3932
Budżet 2014 3807
Budżet 2011 4501
Budżet 2015 3845
Budżet 2012 6461
Budżet 2010 4324
Sprawozdania 4278
2018 1
2017 1381
2016 3792
2015 5075
2014 7262
2013 16158
2012 3207
2011 2531
do 2010 4891
Opinie RIO 3987
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4083
Usuwanie azbestu 2018 485
Usuwanie azbestu 2017 4889
Usuwanie azbestu 2016 2068
Usuwanie azbestu 2015 1799
Usuwanie azbestu 2014 4205
Obwieszczenia 66367
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 480
2017 2797
2016 14089
2014 5252
2015 15859
2013 10638
2012 14664
2011 15039
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1684
Gospodarka odpadami 23737
Harmonogram odbioru odpadów 37619
Wzór deklaracji i oświadczenia 4144
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 11475
Analiza stanu gospodarki odpadami 1645
Akty prawne 1166
Rejestry i wykazy 269
Plany, Programy 7597
Bezdomne zwierzęta 15657
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 9159
Ewidencja przedsiębiorstw 3390
Koncesje alkoholowe 2137
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 52055
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 33841
Strategie, programy, raporty, opracowania 52586
Kontrole 3908
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 11707
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2779
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 11038
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 1962
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 7510
Wybory Samorządowe 2014 22721
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 10161
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2160
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 10177
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 9200
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4620
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3277
Obchód przedspisowy 1712
Informacje na temat NSP 2011 2944
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1669
Ostrzeżenia meteorologiczne 22993
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 3223
2017 13252
2016r. 4247
2015r. 10111
2014 942
2013 781
Konsultacje społeczne 21197
Wnioski do pobrania 24690
Informacje nieudostępniane 4250
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1361
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 1780
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 164
Petycje 2
Prawo 1680
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 703
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 1917
Oświata 1139
Cmentarze komunalne 426
Posterunek Policji w Pieckach 166

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5438
Rejestr zmian 351181
Redakcja Biuletynu 3396
Instrukcja obsługi 3147
Pliki do pobrania 3759
Mapa serwisu 3060

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 29606
Nabory i konkursy 78756
Zamówienia publiczne 174980
Zamówienia z wolnej ręki 1012
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 505
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3491
Rekrutacja 4501
Zamówienia 17322
Gospodarka odpadami 6061
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2302
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu