Statystyka - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 2980
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 202518
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 194387
Związane z ochroną środowiska 18
Pozostałe 3229
Organy Gminy 62
Wójt 19679
Rada Gminy 7211
Przewoniczący 4358
Skład Rady 5008
Komisje 11142
Informacje o posiedzeniach 53472
Protokoły z sesji Rady Gminy 88524
Struktura Gminy 12924
Jednostki organizacyjne 84
Jednostki organizacyjne Gminy Piecki 24685
Gminne instytucje kultury 1639
Posiadające osobowość prawną 3283
Służby, Inspekcje, Straże 5463
Jednostki pomocnicze 11894
Urząd 33333
Dane podstawowe 7665
Statut Gminy 4958
Regulamin organizacyjny 5195
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 8
Wójt 6120
Skarbnik 4732
Sekretarz 3848
Referaty i stanowiska 6644
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 4106
Referat Finansowy 3997
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 817
Urząd Stanu Cywilnego 3132
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 3553
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  2567
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2286
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 1979
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2319
Struktura organizacyjna 4850
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 327
Akty prawne 688288
Uchwały Rady Gminy 508664
Zarządzenia Wójta 552462
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 1116
Użyczenia 2018 260
Dzierżawy 2018 3868
Dzierżawy 2016 23791
Dzierżawy 2014 7507
Dzierżawy 2017 4718
Dzierżawy 2013 15199
Dzierżawy 2015 19348
Dzierżawy 2012 7246
Dzierżawy 2011 10297
Dzierżawy 2010 8599
Najem 2017 6727
Najem 2018 2581
Sprzedaż 159301
Mienie komunalne 8989
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 838
System Informacji Przestrzennej 6167
Procedury załatwiania spraw 71589
Referaty / Stanowiska 41394
Sprawy 53972
Podatki i opłaty 56
Podatki i opłaty w roku 2018 1530
Podatki i opłaty w roku 2017 1467
Podatki i opłaty w roku 2014 3250
Podatki i opłaty w roku 2016 5410
Podatki i opłaty w roku 2013 4529
Podatki i opłaty w roku 2012 3791
Podatki i opłaty w roku 2015 2886
Podatki i opłaty w roku 2011 2509
Podatki i opłaty w roku 2010 3615
Podatki i opłaty w roku 2009 3429
Deklaracje informacje i wnioski - 2018 2356
Wykazy 3925
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 663
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 6414
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 8535
Oświadczenia majątkowe w 2015 roku 10320
Oświadczenia majątkowe w 2014 roku 6709
Oświadczenia majątkowe w 2012 roku 7345
Oświadczenia majątkowe w 2013 roku 7592
Oświadczenia majątkowe w 2011 roku 4738
Oświadczenia majątkowe w 2010 roku 9096
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3587
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2958
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1468
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3215
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 3460
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 złożone na 2 mies przed końcem kadencji 3412
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2152
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2715
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2815
Majątek i finanse 81
Budżet 2018 1225
Budżet 2017 4848
Budżet 2016 4217
Budżet 2013 4173
Budżet 2014 4012
Budżet 2011 4742
Budżet 2015 4376
Budżet 2012 6858
Budżet 2010 4718
Sprawozdania 4281
2018 354
2017 2102
2016 4520
2015 5596
2014 8418
2013 18384
2012 3617
2011 2849
do 2010 5510
Opinie RIO 5264
Ochrona środowiska 84
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4430
Usuwanie azbestu 2018 884
Usuwanie azbestu 2017 5993
Usuwanie azbestu 2016 2235
Usuwanie azbestu 2015 1987
Usuwanie azbestu 2014 4579
Obwieszczenia 74564
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 71
2018 930
2017 3706
2016 16903
2014 6052
2015 18471
2013 11782
2012 16845
2011 17120
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 1797
Gospodarka odpadami 25193
Harmonogram odbioru odpadów 51009
Wzór deklaracji i oświadczenia 4971
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 12364
Analiza stanu gospodarki odpadami 2023
Akty prawne 1576
Rejestry i wykazy 905
Zasady segregacji odpadów 233
Informacje 568
Plany, Programy 8270
Bezdomne zwierzęta 18264
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 9868
Ewidencja przedsiębiorstw 3727
Koncesje alkoholowe 2525
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 59104
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 36655
Strategie, programy, raporty, opracowania 58148
Kontrole 4135
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 12448
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 2970
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 11790
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2058
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 8160
Wybory Samorządowe 2014 24768
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 11038
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2297
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 11063
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 10109
Wybory Samorządowe 2018 71
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 197
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 4866
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 3495
Obchód przedspisowy 1833
Informacje na temat NSP 2011 3281
Główny Urząd Statystyczny 1
Spis kontrolny 1800
Ostrzeżenia meteorologiczne 30390
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2018 7566
2017 14563
2016r. 4578
2015r. 10946
2014 1062
2013 899
Konsultacje społeczne 23814
Wnioski do pobrania 26729
Informacje nieudostępniane 4476
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 1452
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Lobbing 8
Prawo 2127
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 201
Petycje 2
Prawo 1966
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 867
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 2300
Oświata 1399
Cmentarze komunalne 730
Posterunek Policji w Pieckach 517

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5638
Rejestr zmian 423906
Redakcja Biuletynu 3588
Instrukcja obsługi 3331
Pliki do pobrania 4027
Mapa serwisu 3298

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 32891
Nabory i konkursy 88451
Zamówienia publiczne 214369
Zamówienia z wolnej ręki 3042
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1528
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 29
Informacja o projekcie 3824
Rekrutacja 5026
Zamówienia 19080
Gospodarka odpadami 6395
Usuwanie azbestu 2018 14
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2737
RODO 1
Klauzule informacyjne 582
Przepisy 1170
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu