Archiwalne zamówienia publiczne - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-03 2018-08-14 10:30:00 Kredyt długoterminowy dla Gminy Piecki w 2018 roku na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty (ODT, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (ODT, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt 14.1 NDS 2016 (PDF, 176 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.1 NDS-2017 (PDF, 175.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.1 RbNDS II.2018 (PDF, 199.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.2 _27s-2016 (PDF, 708.3 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.2_Rb27s-2017 (PDF, 756 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.2_RB27s-II.2018 (PDF, 763.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.3_Rb28s-2016 (PDF, 965.3 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.3_Rb28s-2017 (PDF, 1016.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.3_Rb28s-II.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.4_RBz-2016 (PDF, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.4_Rbz-2017 (PDF, 105.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.4_RbZ-II.2018 (PDF, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.5_RbUZ-2016 (PDF, 249.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.5_RbUZ-2017 (PDF, 249.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.6_RBN-2016 (PDF, 262.7 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.6_RbN-2017 (PDF, 264.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.6_RBN-II.2018 (PDF, 262.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.7_RBPDP-2016 (PDF, 151.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.7_RbPDP-2017 (PDF, 150.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.8_RBST-2016 (PDF, 114.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.8_RBST-2017 (PDF, 115.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans budżetu-2016 (PDF, 138.9 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans budżetu-2017 (PDF, 138.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans jst-2016 (PDF, 173.9 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans jst-2017 (PDF, 174.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans skonsolidowany 2016 (PDF, 154 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans skonsolidowany 2017 (PDF, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Rzis-2016 (PDF, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_RZiS-2017 (PDF, 144.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Zwf-2016 (PDF, 130.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Zwf-2017 (PDF, 130.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.10_ Uchwała RIO,wykonanie budżetu 2017 (PDF, 985.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.11 uchwały RIO (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.11_Budżet 2018 (PDF, 25.9 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.12_ projekt WPF na lata 2018_2025 (PDF, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.13_Zarządzenie 81.2018 (PDF, 202.9 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.14_ Zaświadczenie z US (PDF, 874.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.15_ zaświadczenie z zus (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.16_Zobowiązania finans. Zamawiającego na dzień 31.07.2018r. (PDF, 249.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.17_uchwała w spr. powołania Skarbnika Gminy Piecki (PDF, 148.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.18_ zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Piecki (PDF, 132.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 Harmonogram spłat rat kapitałowych (PDF, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (ODT, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 Wzórz zobowiązania (ODT, 17.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 232.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.18.a uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu (PDF, 532 KiB)
 • Wyjaśnenie treści SIWZ Nr 1 (PDF, 279.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 333.9 KiB)
2 2018-07-20 2018-08-10 10:30:00 Przebudowa odcinka drogi dojazdowej na działce nr 18-829/4 w Pieckach w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.4 MiB)
 • Załączniki nr -1-5 wzory formularzy (DOC, 240 KiB)
 • Załączniki nr -1-5 wzory formularzy (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 665.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiar robót (PDF, 779.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (PDF, 890.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - SST (PDF, 17.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 373.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 317.5 KiB)
3 2018-07-20 2018-08-09 10:30:00 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 865/3 i nr 865/4 obr. Piecki (dojazd do gruntów rolnych) rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.5 MiB)
 • Załączniki nr -1-5 wzory formularzy (DOC, 240 KiB)
 • Załączniki nr -1-5 wzory formularzy (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 690.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiar robót (PDF, 472.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - SST (PDF, 14.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 373.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 238.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277.8 KiB)
4 2018-07-04 2018-07-25 10:30:00 Przebudowa pomieszczeń biurowych poddasza bryły „A” (starej części) budynku Urzędu Gminy Piecki unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.8 MiB)
 • Załączniki nr - 1 -5 (DOC, 241.5 KiB)
 • Załączniki nr - 1 -5 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór Umowy (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (PDF, 51 MiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Przedmiar robót b.bud + b. sanit (PDF, 266.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Przedmiar robót elektrycznych - osw. awar. + wył. gł. (PDF, 236.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Przedmiar robót elektrycznych i teletechnicznych - poddasze (PDF, 270.7 KiB)
 • Załącznik nr 9.1 - STWiORB b.bud (PDF, 660.9 KiB)
 • Załącznik nr 9.2 - STWiORB b.sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9.3 - STWiORB b.elekt - osw. awar. + wył . gł. (PDF, 11.7 MiB)
 • Załącznik nr 9.4 - STWiORB b.elekt. i teletch. - poddasze (PDF, 15.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 639.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 235 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 246.4 KiB)
5 2018-05-11 2018-06-04 10:30:00 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 582 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 40.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 41.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 41 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw/usług (DOCX, 40.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 41.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla Części I (PDF, 149.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla Części II (PDF, 109.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla Części III (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.4 - Wzór umowy dla Części IV (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOCX, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Opis przygotowania demonstracji systemów (PDF, 260.3 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 632.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 256.3 KiB)
 • Wyjaśnienia 1 - 11 - zmiana treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienie 12 (PDF, 305.1 KiB)
 • Zmiana załącznika nr 2 (PDF, 235.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (POPRAWIONY) (DOC, 114.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 653.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu pospępowania w części Nr IV (PDF, 294.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty cz. III (PDF, 382.2 KiB)
 • 	Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty cz. II (PDF, 365.9 KiB)
 • 	Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty cz. I (PDF, 334.7 KiB)
6 2018-05-08 2018-05-25 10:30:00 Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją zasilającą w budynku Urzędu Gminy Piecki rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik 1 – Program funkcjonalno - użytkowy (PDF, 3.9 MiB)
 • Załącznik 2 - Formularz ofertowy (DOC, 74 KiB)
 • Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 66.5 KiB)
 • Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik 6 - Wykaz robót (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik 7- Wykaz osób (DOC, 72.5 KiB)
 • Załącznik 8 - Wzór umowy (PDF, 109.1 KiB)
 • Załącznik 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOC, 65.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.6 MiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 812.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór Umowy (po zmianie z dn. 21.05.2018r.) (PDF, 109 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 31.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 283.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 349.4 KiB)
7 2018-03-28 2018-04-09 10:30:00 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki w 2018 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 52 KiB)
 • Załączniki nr 2a,2b,3,4,5 (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 140.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 264.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 265.2 KiB)
8 2018-03-23 2018-05-04 10:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piecki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 237 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 244.5 KiB)
 • Załączniki nr 2 - 6 (DOC, 134 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 185.8 KiB)
 • Ogłoszenie o sprostowaniu (PDF, 485.3 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 1 - 5 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 (po zmianach 19.04.2018 r.) (PDF, 202.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 275.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.1 KiB)
9 2018-03-21 2018-04-06 10:30:00 Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek numer nr 207, nr 643/39, nr 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.3 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 6 (DOC, 256.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 6 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7.1 Przedmiar robót - Zadanie A (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 7.2 Przedmiar robót - Zadanie B (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 7.3 Przedmiar robót - Zadanie C (PDF, 806.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór Umowy (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 9.1 - Projekt budowlany – Zadanie A (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 9.2 - Projekt budowlany – Zadanie B - Branża budowlana (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik nr 9.3 - Projekt budowlany – Zadanie B - Branża sanitarna (PDF, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9.4 - Projekt budowlano-wykonawczy – Zadanie C (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 10.1 - Projekt stałej organizacji ruchu – Zadanie A +B (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10.2 - Projekt stałej organizacji ruchu – Zadanie C (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11.1 - Specyfikacje Techniczne - Zadanie A+B (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 11.2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Zadanie C (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Opinia Geotechniczna (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki nr 13 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 655.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 246.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 293.4 KiB)
10 2018-01-31 2018-02-08 10:30:00 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Załączniki nr - 1 - 6 (DOC, 233 KiB)
 • Załączniki nr - 1 - 6 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr - 7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 256.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu