Zamówienia publiczne w toku - Urząd Gminy Piecki
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-03 2018-08-14 10:30:00 Kredyt długoterminowy dla Gminy Piecki w 2018 roku na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty (ODT, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (ODT, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (ODT, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt 14.1 NDS 2016 (PDF, 176 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.1 NDS-2017 (PDF, 175.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.1 RbNDS II.2018 (PDF, 199.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.2 _27s-2016 (PDF, 708.3 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.2_Rb27s-2017 (PDF, 756 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.2_RB27s-II.2018 (PDF, 763.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.3_Rb28s-2016 (PDF, 965.3 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.3_Rb28s-2017 (PDF, 1016.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.3_Rb28s-II.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.4_RBz-2016 (PDF, 105.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.4_Rbz-2017 (PDF, 105.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.4_RbZ-II.2018 (PDF, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.5_RbUZ-2016 (PDF, 249.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.5_RbUZ-2017 (PDF, 249.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.6_RBN-2016 (PDF, 262.7 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.6_RbN-2017 (PDF, 264.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.6_RBN-II.2018 (PDF, 262.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.7_RBPDP-2016 (PDF, 151.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.7_RbPDP-2017 (PDF, 150.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.8_RBST-2016 (PDF, 114.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.8_RBST-2017 (PDF, 115.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans budżetu-2016 (PDF, 138.9 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans budżetu-2017 (PDF, 138.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans jst-2016 (PDF, 173.9 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans jst-2017 (PDF, 174.6 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans skonsolidowany 2016 (PDF, 154 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Bilans skonsolidowany 2017 (PDF, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Rzis-2016 (PDF, 145.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_RZiS-2017 (PDF, 144.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Zwf-2016 (PDF, 130.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.9_Zwf-2017 (PDF, 130.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.10_ Uchwała RIO,wykonanie budżetu 2017 (PDF, 985.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.11 uchwały RIO (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.11_Budżet 2018 (PDF, 25.9 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.12_ projekt WPF na lata 2018_2025 (PDF, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.13_Zarządzenie 81.2018 (PDF, 202.9 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.14_ Zaświadczenie z US (PDF, 874.4 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.15_ zaświadczenie z zus (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.16_Zobowiązania finans. Zamawiającego na dzień 31.07.2018r. (PDF, 249.2 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.17_uchwała w spr. powołania Skarbnika Gminy Piecki (PDF, 148.1 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.18_ zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Piecki (PDF, 132.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 Harmonogram spłat rat kapitałowych (PDF, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (ODT, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 Wzórz zobowiązania (ODT, 17.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 232.8 KiB)
 • Załącznik nr 4, pkt. 14.18.a uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu (PDF, 532 KiB)
 • Wyjaśnenie treści SIWZ Nr 1 (PDF, 279.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 333.9 KiB)
2 2018-07-20 2018-08-10 10:30:00 Przebudowa odcinka drogi dojazdowej na działce nr 18-829/4 w Pieckach w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.4 MiB)
 • Załączniki nr -1-5 wzory formularzy (DOC, 240 KiB)
 • Załączniki nr -1-5 wzory formularzy (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 665.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiar robót (PDF, 779.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (PDF, 890.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - SST (PDF, 17.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 373.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 317.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu