ˆ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo)" analizuje zakres możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) przy jednoczesnym zwiększeniu udziału pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zakres planu obejmujący Gminę Piecki stanowi umieszczony poniżej tom nr IX. Plan przyjęty został uchwałą Rady Gminy Piecki Nr X/70/15 z 28 września 2015 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hubert Sadownikow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hubert Sadownikow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-30 13:06:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-30 13:15:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-30 14:15:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu :
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego”
W/w dokument dotyczy Gminy Miejskiej Szczytno, Gminy Szczytno, Gminy Pasym, Gminy Dźwierzuty, Gminy Piecki, Gminy Jedwabno, Gminy Rozogi, Gminy Świętajno, Gminy Wielbark oraz Gminy Janowo.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego opracowania.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno;
  • ustnie do protokołu w Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, Referat Techniczny pok. NR 16, w godz. 8.00 – 14.00;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
    lub ;
w wybranej formie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2015 roku.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazywanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków są Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, których dotyczy opracowywany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.
Dokumentacja sprawy:
  • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego,
  • Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego,
jest wyłożona do wglądu od 1 września 2015 r. do 21 września 2015 r. w Referacie Technicznym (pok. NR 16,
w godzinach 7.15 – 15.15), Urzędu Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hubert Sadownikow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hubert Sadownikow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-31 08:44:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-31 10:33:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-31 15:49:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »