ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 97/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 97/2022

Szczegóły informacji

97/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: Kadencja 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-21

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tytuł aktu:

W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Piecki

Traci moc:

23/2011

Na podstawie:

   Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z  2020 r.  poz. 164 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)

Treść:

Zarządzenie Nr 97/2022
z dnia 21 czerwca 2022 r.
Wójta Gminy Piecki
 
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
w Urzędzie Gminy Piecki
 
        Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z  2020 r.  poz. 164 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) - zarządzam, co następuje:
§ 1
1. W Urzędzie Gminy Piecki w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją, mają zastosowanie przepisy określone w:
1) instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zwanego dalej „Rozporządzeniem", określającej szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz regulującej postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
2) jednolitym rzeczowym wykazie akt,  stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia, będącym podstawą klasyfikowania i kwalifikowania przez oznaczanie, rejestrację i łączenie dokumentacji w akta spraw albo jej grupowanie jako dokumentacji nietworzącej akt spraw;
3) instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia, określającej organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym.
§ 2
1. Na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie wyznaczam pracownika ds. Ewidencji Ludności.
2.  Określam listę rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Piecki, które nie są otwierane przez kancelarię:
a) opatrzone klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.),
b) oznaczone jako „oferta” w ramach prowadzonych w urzędzie procedur zamówień publicznych, naboru, konkursów,
c) kierowane z sądów okręgowych do Urzędu Stanu Cywilnego.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Piecki zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych.
 
§ 4
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Piecki z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Piecki.
§ 6
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wójt              
(-) Agnieszka Kurczewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hubert Sadownikow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 14:11:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 14:15:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 14:15:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony