ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/22/24Drukuj informacjęAkt prawny: III/22/24

Szczegóły informacji

III/22/24

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: Kadencja 2024–2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-25

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tytuł aktu:

W sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie:

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

Treść:

Uchwała Nr III/22/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 czerwca 2024 r.
 
w sprawie przekazania skargi według właściwości
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, Rada Gminy Piecki uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 7 czerwca 2024 r.
§ 2. Skarga, o której mowa w § 1 przekazuje się zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy Piecki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Piecki i zobowiązuje się go do zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi zgodnie z właściwością.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
Wiesława Rolka
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Piecki
z dnia 25 czerwca 2024 r.
 
OPINIA
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 24 czerwca 2024 r.
dotyczące skargi na pracowników
Urzędu Gminy Piecki
Uzasadnienie
 
W dniu 7 czerwca 2024 r. do Rady Gminy Piecki wpłynęła skarga na pracowników Urzędu Gminy Piecki.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piecki na swoim posiedzeniu, w dniu 24 czerwca 2024 roku dokonała analizy skargi i ustaliła, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na pracowników Urzędu Gminy Piecki jest Wójt Gminy Piecki.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała pozytywną opinię w zakresie przekazania skargi do podmiotu właściwego.
Powyższe stanowisko Komisja przyjęła 4głosami „za”, 0 głosami „przeciw”, 0 głosami „wstrzymuję się”.
Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2024 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piecki dokonała analizy wniesionych skargi i uznała, iż dotyczy one działalności i wykonywania zadań przez pracowników Urzędu Gminy Piecki. Zgodnie z art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz zgodnie z § 81 Statutu Gminy Piecki do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy: 1) skarg na działalność Wójta Gminy oraz na działalność gminnych jednostek organizacyjnych; 2) wniosków
i petycji składanych przez obywateli
. Zatem proponuje przekazać skargi Wójtowi Gminy Piecki, zawiadamiając równocześnie o tym Skarżącego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gryczon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-02 09:49:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-02 09:49:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-02 09:49:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony