ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2024 – 2034.
Nr aktu prawnego
III/14/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
III/22/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piecki na lata 2025-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
III/21/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały Nr LXXI/440/24 Rady Gminy Piecki z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne), konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 – „Wygrana rodzina”
Nr aktu prawnego
III/20/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/295/22 Rady Gminy Piecki z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piecki
Nr aktu prawnego
III/19/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
III/18/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
III/17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Piecki
Nr aktu prawnego
III/16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
III/15/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Piecki z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/13/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji