Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-29 12:59:57 przez Tyberiusz Maksymow

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności aplikacji ePiecki
Urząd Gminy Piecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej ePiecki.
 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-12-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hubert Sadownikow.
 • E-mail:
 • Telefon: 504919266
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Piecki
 • Adres: ul. Zwycięstwa 34,
  11-710 Piecki
 • E-mail:
 • Telefon: 89 742 20 29
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Piecki mieści się w budynku przy ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki. Do budynku prowadzą dwa wejścia, które znajdują się od frontu (od strony drogi krajowej nr 59) oraz z tyłu budynku (od strony parkingu). Obiekt składa się z dwóch skrzydeł budynku połączonych łącznikiem komunikacyjnym (jednokondygnacyjny, parterowy). Obie bryły są dwukondygnacyjne. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach, gdyż budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać jedynie w obrębie łącznika komunikacyjnego. Urząd wyposażony jest w schodołaz, który umożliwia dostęp do pomieszczeń biurowych.
W łączniku komunikacyjnym znajduje się tablica tyflograficzna (formatu A3) zawierająca informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń na parterze urzędu. Do tablicy kierują umieszczone na podłodze listwy tworzące ścieżkę  oraz pola uwagi.
Toalety zlokalizowane w urzędzie nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem (np. telefon, mail), spotkanie może się odbyć na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu. Przy wejściu (od strony ulicy) umieszczony jest dzwonek przywoławczy.
W urzędzie istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, jednak po wcześniejszym zgłoszeniem takiej potrzeby.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tyberiusz Maksymow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-29 12:59:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-29 12:59:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-21 12:03:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1822 raz(y)