ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 12/2022Drukuj informację Przetarg numer: 12/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 12/2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Piecki

Rodzaj: Dzierżawa

Dotyczy: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348, położonej w obrębie Nawiady, o ogólnej powierzchni 1,9800 ha, księga wieczysta OL1M/00017532/1

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 10:13:00 przez

Data przetargu

2022-08-23 08:00:00

Miejsce

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 34, sala nr 2.

Księga wieczysta

Księga wieczysta OL1M/00017532/1

Cena wywoławcza

Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 392,00 zł netto rocznie. Do wylicytowanej wartości czynszu dzierżawnego nie zostanie doliczony podatek VAT - zwolnione z VAT.

Wysokość postąpienia wynosi 20,00 zł.

Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt złotych, 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 17 sierpnia 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby/nazwę firmy biorącej udział w przetargu oraz numer działki wystawionej do przetargu oraz jej obręb geodezyjny.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opis

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348 obrębu Nawiady: - powierzchnia objęta dzierżawą 0,9800 ha, - przeznaczenie: pod uprawy rolne. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres 3 lat. Działka położona jest w miejscowości Nawiady, ukształtowanie terenu: płaskie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny nie przeznaczone do zainwestowania. Dla działki nr 348 położonej w obrębie Nawiady brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. MPZP utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.

Informacje dodatkowe

Wójt Gminy bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia odwołać przetarg. Wójt Gminy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa może odstąpić od zawarcia umowy. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piecki.com.pl oraz na stronie internetowej www.gminapiecki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nawiady i w Urzędzie Gminy w Pieckach na okres min. 30 dni licząc od dnia 14 lipca 2022 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – "Kurierze Mrągowskim" – data publikacji 14 lipca 2022 r. Wykaz o przeznaczeniu ww. nieruchomości do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w okresie od 12.05.2022 r. - 02.06.2022 r. Bliższe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki pok. nr 21 oraz pod numerem tel. 89 742 22 52.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Musik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 10:13:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 10:15:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 10:15:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony