ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej na dz. nr ew. 265 obr. Nawiady gm. Piecki
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 618.3 KiB)
 • załączniki nr 1 Formularz ofertowy (DOC, 105 KiB)
 • załącznik nr 2- UMOWA (PDF, 221.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar (PDF, 82.6 KiB)
 • Załącznik nr 5- ST-Nawiady (PDF, 1.2 MiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 929.1 KiB)
 • zał. nr -1 - 5 do SWZ (DOC, 226 KiB)
 • zał. nr -1 - 5 do SWZ (PDF, 748.3 KiB)
 • zał. nr 6 do SWZ Projekt Umowy (PDF, 302.6 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przebudową istniejącej sieci wodociągowej w msc. Nawiady
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1000.2 KiB)
 • zał. nr 1-5 do SWZ (DOC, 222.5 KiB)
 • zał. nr 1-5 do SWZ (PDF, 1 MiB)
 • zał. nr 6 do SWZ Projekt Umowy (PDF, 418.9 KiB)