ˆ

Rekrutacja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rusza nabór uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-16 10:04:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              
DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Rusza nabór uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki”


O PROJEKCIE.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt realizowany jest przez Gminę Piecki na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-28-097/13-00.

CEL PROJEKTU.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Gminy Piecki zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację społeczną, materialną, bądź niepełnosprawności. Wśród działań projektowych zrealizowane zostaną m.in.:
- wyposażenie 60 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności obsługi komputera i Internetu,
- wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 gospodarstw domowych. Grupę uczestników projektu będą stanowić: dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
i osoby z grupy 50+ - spełniający poniższych szczegółowe kryteria określone w regulaminie rekrutacji.

TERMIN REKRUTACJI: 17 LIPCA – 20 SIERPNIA 2014 ROKU
Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-07-16 10:04:23
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-07-16 10:04:23
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-07-16 10:25:04
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-07-16 11:47:53
Artykuł był wyświetlony: 3617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI !

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-20 11:26:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              
 Wójt Gminy Piecki informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki”.
Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki przyjmowane będą do 22 września 2014 roku.
Zmiana terminu dotyczy § 5 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, ust. 5.
Wnioski proszę składać w Urzędzie Gminy Piecki, sekretariat pok. nr 7 lub wysyłać na adres Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-08-20 11:26:35
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-08-20 11:26:35
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-08-20 11:26:55
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-09-19 15:12:53
Artykuł był wyświetlony: 4177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie zapisu w załączniku nr 4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-28 15:51:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZMIANA ZAPISU W ZAŁĄCZNIKU NR 4


Wójt Gminy Piecki informuje, iż udział w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki” mogą brać również osoby korzystające z pomocy społecznej, a nie tylko osoby korzystające ze wsparcia w systemie świadczeń rodzinnych.
Tym samym zmieniony został załącznik nr 4 – zaświadczenie GOPS w Pieckach, w który dodano w treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach potwierdza, iż     (imię i nazwisko)    korzysta
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach ze wsparcia w systemie świadczeń rodzinnych / pomocy społecznej* .

*niepotrzebne skreślić


Przypominamy, iż formularze zgłoszeniowe oraz załączniki przyjmowane będą do 22 września 2014 roku. Wnioski proszę składać w Urzędzie Gminy Piecki, sekretariat pok. nr 7 lub wysyłać na adres Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-08-28 15:51:37
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-08-28 15:51:37
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-08-28 15:53:21
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-10-02 07:41:56
Artykuł był wyświetlony: 3504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-23 10:53:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              
Wójt Gminy Piecki informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki”.
Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki przyjmowane będą do 30 września 2014 roku.
Zmiana terminu dotyczy § 5 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, ust. 5.
Wnioski proszę składać w Urzędzie Gminy Piecki, sekretariat pok. nr 7 lub wysyłać na adres Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-09-23 10:53:16
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-09-23 10:53:16
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-09-23 10:55:38
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-10-02 07:41:03
Artykuł był wyświetlony: 3361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-02 07:40:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Piecki informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki”.
Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki przyjmowane będą do 13 października 2014 roku.
Zmiana terminu dotyczy § 5 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, ust. 5.
Wnioski proszę składać w Urzędzie Gminy Piecki, sekretariat pok. nr 7 lub wysyłać na adres Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-10-02 07:40:37
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-10-02 07:40:37
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-10-02 07:41:44
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2015-03-05 10:48:28
Artykuł był wyświetlony: 3377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMISJA REKRUTACYJNA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-10 11:06:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              
KOMISJA REKRUTACYJNA
8 października 2014 r. Wójt Gminy Piecki powołała Komisję Rekrutacyjną dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki”. Komisja ma na celu ocenę formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach projektu . Będzie działała w składzie:
- Pan Hubert Sadownikow – koordynator projektu (przewodniczący Komisji)
- Pani Teresa Nowacka – członek Komisji
- Pani Justyna Bzura-Niksa – członek Komisji
- Pani Marta Deptuła – członek Komisji
Spotkanie Komisji odbędzie się 13 października w Urzędzie Gminy Piecki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-10-10 11:06:58
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-10-10 11:06:58
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-10-10 11:07:15
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-10-21 10:44:16
Artykuł był wyświetlony: 2839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu