ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
43/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach do poświadczania za zgodność z oryginałem okazanych przez stronę oryginałów dokumentów w toku prowadzonych postępowań administracyjnych
Nr aktu prawnego
42/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Nr aktu prawnego
41/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki w 2024 roku
Nr aktu prawnego
39/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracownika Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach do realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
Nr aktu prawnego
37/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia pracownika Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa " - edycja 2024
Nr aktu prawnego
36/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piecki z zakresu działalności pożytku publicznego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
35/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Budżet Gminy 2012 r.
Tytuł aktu
W sprawie ustanowienia w Gminie Piecki koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia Międzygminnego Centrum Usług Społecznych
Nr aktu prawnego
LXX/434/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji