ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Piecki, a Gminą Czarna
Nr aktu prawnego
XLVI/283/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Piecki z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piecki
Nr aktu prawnego
XLVI/282/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/281/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki.
Nr aktu prawnego
102/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury "Pegaz" w Pieckach za 2021 rok
Nr aktu prawnego
100/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Nr aktu prawnego
99/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Piecki
Nr aktu prawnego
97/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
Nr aktu prawnego
98/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawiadach
Nr aktu prawnego
96/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
94/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji