ˆ

Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 
Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku musisz posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:
 • wejdź na stronę www.firma.gov.pl i załóż swoje konto
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek
 • na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG
Termin i sposób załatwiania:
Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:
 • elektronicznie na stronie www.firma.gov.pl
 • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).
 • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.
 • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie.
Wymagane dokumenty:
 • wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • oryginał decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 13 ust.2 lub 2a, 4 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ().
Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.
Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy, a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku ze wskazaniem uchybień, terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 Na podstawie złożonego wniosku, publikowany jest na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.firma.gov.pl wpis, który można w każdej chwili wydrukować.
Dane i informacje zawarte w CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych udostępnianych na stronie internetowej CEIDG. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach odbywa się na stronie internetowej CEIDG.
Informujemy, że na stronie CEIDG zostały opublikowane nowe wzory formularzy CEIDG-1 obowiązujące od 20.05.2017.
Główna zmiana polega na możliwości dołączenia formularzy zgłoszeniowych ZUS.
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
 
Formularze do pobrania poniżej.
 
Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:
 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)
 • ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).
Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu miasta/gminy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA:
 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą,
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.
Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, z którą współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS-ie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Nadolna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Nadolna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-06 09:32:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-06 09:40:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11 08:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »