ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2090
Instrukcja korzystania z BIP 3404
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 289289
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Związane z ochroną środowiska 18
Pozostałe 13918
Organy Gminy 62
Wójt 25233
Rada Gminy 9361
Przewoniczący 5245
Skład Rady 6263
Komisje 13745
Informacje o posiedzeniach 80445
Protokoły z sesji Rady Gminy 117705
Imienny wykaz głosowania radnych 11862
Sesja na żywo 0
Klauzula informacyjna - (nagrywanie i transmisja obrad sesji Rady Gminy ) 422
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 6974
Struktura Gminy 15611
Jednostki organizacyjne 84
Wykaz jednostek organizacyjnych 639
Służby, Inspekcje, Straże 6940
Jednostki pomocnicze 15434
Urząd 39870
Dane podstawowe 14861
Statut Gminy 6097
Regulamin organizacyjny 5789
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 940
Wójt 7509
Skarbnik 5700
Sekretarz 4912
Referaty i stanowiska 9320
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 5355
Referat Finansowy 5109
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 2046
Urząd Stanu Cywilnego 4021
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 4269
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  3184
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 2865
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej organów 2569
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych 2913
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 222
Struktura organizacyjna 6579
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1593
Akty prawne 1029305
Uchwały Rady Gminy 755616
Zarządzenia Wójta 805670
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 8312
Przetargi 22970
Użyczenia 2022 204
Dzierżawy 2022 2290
Dzierżawy 2021 5875
Dzierżawy 2020 4805
Sprzedaż 224795
Mienie komunalne 13236
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 1391
Podziały nieruchomości 1157
Najem nieruchomości 628
Planowanie przestrzenne 10712
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 54
Obwieszczenia celu publicznego 58870
Decyzje celu publicznego 125
MPZP 160
MPZP informacje 1384
Obwieszczenia MPZP 487
Dane przestrzenne do MPZP 81
Studium SUiKZP Gminy Piecki 20
Studium informacje 431
Obwieszczenia SUiKZP 461
Dane przestrzenne 487
Decyzje o warunkach zabudowy poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 129
Portale mapowe 1370
Wnioski do pobrania 600
Procedury załatwiania spraw 100049
Referaty / Stanowiska 60227
Sprawy 79104
Podatki i opłaty 59
Podatki i opłaty w roku 2022 1061
Podatki i opłaty w roku 2020 2717
Podatki i opłaty w roku 2021 1413
Podatki i opłaty w roku 2019 1740
Podatki i opłaty w roku 2018 2770
Podatki i opłaty w roku 2016 8299
Podatki i opłaty w roku 2014 3778
Podatki i opłaty w roku 2013 5127
Podatki i opłaty w roku 2017 1949
Podatki i opłaty w roku 2010 4394
Podatki i opłaty w roku 2015 3323
Podatki i opłaty w roku 2009 4072
Podatki i opłaty w roku 2011 2924
Podatki i opłaty w roku 2012 4380
Deklaracje informacje i wnioski - obowiązujące do 30 czerwca 2019 3080
Wykazy 10542
NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 r. 3617
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 2557
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 7897
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 4886
Oświadczenia majątkowe w 2019 roku 3219
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 6412
Oświadczenia majątkowe w 2017 roku 8231
Oświadczenia majątkowe w 2016 roku 9873
Majątek i finanse 81
Budżet 2022 894
Budżet 2021 1151
Budżet 2020 1412
Budżet 2019 915
Budżet 2018 3504
Budżet 2017 6291
Budżet 2016 5080
Budżet 2015 5345
Budżet 2014 4633
Budżet 2013 4799
Budżet 2011 5573
Budżet 2010 5427
Budżet 2012 8048
Sprawozdania 4320
2022 7
Sprawozdania kwartalne 317
Sprawozdania z wykonania budżetu 30
2021 137
Sprawozdania kwartalne 4007
Sprawozdania z wykonania budżetu 3159
Sprawozdanie finansowe 178
2020 178
Sprawozdania kwartalne 3697
Sprawozdanie finansowe 454
Sprawozdania z wykonania budżetu 434
2019 259
Sprawozdanie finansowe 899
Sprawozdania kwartalne 1373
Sprawozdania z wykonania budżetu 648
2018 671
Sprawozdanie finansowe 551
Sprawozdania z wykonania budżetu 938
Sprawozdania kwartalne 926
2017 2483
Sprawozdanie finansowe 506
Skonsolidowany bilans 332
Sprawozdania z wykonania budżetu 506
Sprawozdania kwartalne 728
2016 4936
Sprawozdanie finansowe 556
Skonsolidowany bilans 349
Sprawozdania z wykonania budżetu 634
Sprawozdania kwartalne 731
2015 5871
Sprawozdanie finansowe 530
Skonsolidowany bilans 309
Sprawozdania z wykonania budżetu 383
Sprawozdania kwartalne 734
2014 8868
2013 23787
2012 4630
2011 3634
do 2010 7307
Opinie RIO 15256
Gospodarka odpadami komunalnymi 5
Harmonogram odbioru odpadów 42168
Wzór deklaracji i oświadczenia 3208
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 2061
Analiza stanu gospodarki odpadami 2295
Akty prawne 629
Rejestry i wykazy 6173
Zasady segregacji odpadów 452
PSZOK 680
Informacje 2012
Ochrona środowiska 84
Azbest 2767
Inwentaryzacja azbestu 2019 472
Usuwanie azbestu 2019 635
Usuwanie azbestu 2018 467
Usuwanie azbestu 2017 458
Usuwanie azbestu 2016 304
Usuwanie azbestu 2015 290
Usuwanie azbestu 2014 547
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7270
Obwieszczenia 110107
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 997
2022 2422
2021 6419
2020 5292
2018 4918
2019 928
2013 14822
2017 5906
2014 10598
2016 24690
2015 28149
2011 21439
2012 21189
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 2169
Plany, Programy 11595
Bezdomne zwierzęta 27644
Deklaracje i ankieta - źródła ciepła 4019
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 11797
Ewidencja przedsiębiorstw 4590
Koncesje alkoholowe 7403
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 0
Obiekty świadczące usługi hotelarskie 3952
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 91760
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 50376
Kontrole 6073
Wybory 32
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 roku 14682
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 rok 5989
Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 13615
WIZUALIZACJA WYBORÓW - WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 10
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 2389
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku 9937
Wybory Samorządowe 2014 29749
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 rok 18445
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 3307
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 15904
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 16195
Wybory Samorządowe 2018 11374
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 4719
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 1273
Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zarządzone na dzień 28 lipca 2019 r.ień 28 lipca 2019 r. 1708
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku 4426
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok 10108
Ostrzeżenia meteorologiczne 102713
Strategie, programy, raporty, opracowania 82715
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2022 7160
2021 61883
2020 13403
2019 16297
2018 16063
2017 18489
2016r. 7172
2015r. 17525
2014 1464
2013 1333
Konsultacje społeczne 38609
Informacje nieudostępniane 5361
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 2082
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Petycje 9
Prawo 2475
Rejestr petycji złożonych w 2020 roku 410
Rejestr petycji złożonych w 2019 roku 1060
Rejestr petycji złożonych w 2018 roku 918
Rejestr petycji złożonych w 2017 roku 1399
Rejestr petycji złożonych w 2016 roku 3094
Lobbing 8
Prawo 3267
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 295
Oświata 3329
Posterunek Policji w Pieckach 1858
Informacja publiczna 1233
Cmentarze komunalne 2357
Wnioski do pobrania 36282
Najem nieruchomości 276
Projekty 6760
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 13928
Ja w internecie 391
Spisy powszechne 1
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 8
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 357
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 294
Obchód przedspisowy 70
Informacje na temat NSP 2011 67
Główny Urząd Statystyczny 0
Spis kontrolny 239
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 5102
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 934
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 2794

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Formaty danych przyjmowane przez Urząd 106
Statystyka 6169
Rejestr zmian 475547
Redakcja Biuletynu 4502
Instrukcja obsługi 4056
Pliki do pobrania 5696
Mapa serwisu 3892
Deklaracja dostępności 1047
Dostępność 4
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 1435
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 223
KORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 190

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 64804
Nabory i konkursy 167137
Zamówienia publiczne 447250
Zamówienia z wolnej ręki 18155
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13972
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 23577
RODO 1
Klauzule informacyjne 2115
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 1353
Przepisy 4590
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. 318
Centralna platforma e-usług mieszkańca 0
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 3
« powrót do poprzedniej strony