ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3065
Instrukcja korzystania z BIP 4270
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 463163
Gminna ewidencja zabytków 14354
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Związane z ochroną środowiska 210
Pozostałe 41379
Organy Gminy 62
Wójt 30826
Rada Gminy 11037
Przewoniczący 6895
Skład Rady 8458
Komisje 22013
Informacje o posiedzeniach 147903
Protokoły z sesji Rady Gminy 186602
Imienny wykaz głosowania radnych 47412
Sesja na żywo 0
Klauzula informacyjna - (nagrywanie i transmisja obrad sesji Rady Gminy ) 1370
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 21479
Stanowiska Rady Gminy Piecki 991
Struktura Gminy 20767
Jednostki organizacyjne 84
Wykaz jednostek organizacyjnych 1932
Służby, Inspekcje, Straże 10598
Jednostki pomocnicze 20895
Urząd 44912
Dane podstawowe 27389
Statut Gminy 8507
Regulamin organizacyjny 6237
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 5901
Wójt 8893
Skarbnik 6885
Sekretarz 6081
Referaty i stanowiska 10870
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 6785
Referat Finansowy 6496
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 3412
Urząd Stanu Cywilnego 5335
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 5272
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  4153
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 3852
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 1135
Struktura organizacyjna 9881
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3760
Akty prawne 1873755
Uchwały Rady Gminy 1520191
Zarządzenia Wójta 1565817
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 40307
Przetargi 68506
Użyczenia 2023 2226
Użyczenia 2022 2079
Dzierżawy 2024 988
Dzierżawy 2023 5445
Dzierżawy 2022 9749
Dzierżawy 2021 15560
Dzierżawy 2020 16847
Sprzedaż 313462
Mienie komunalne 28038
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2656
Podziały nieruchomości 8850
Najem nieruchomości 7020
Planowanie przestrzenne 11107
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 150
Obwieszczenia celu publicznego 254428
Decyzje celu publicznego 421
MPZP 631
MPZP informacje 5592
Obwieszczenia MPZP 2595
Dane przestrzenne do MPZP 371
Studium SUiKZP Gminy Piecki 59
Studium informacje 2042
Obwieszczenia SUiKZP 1671
Dane przestrzenne 1987
Decyzje o warunkach zabudowy poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 533
Portale mapowe 6408
Wnioski do pobrania 2198
Podatki i opłaty 59
Podatki i opłaty w roku 2024 1116
Podatki i opłaty w roku 2023 2092
Podatki i opłaty w roku 2022 4972
Podatki i opłaty w roku 2021 2332
Podatki i opłaty w roku 2020 9171
Podatki i opłaty w roku 2019 2611
Podatki i opłaty w roku 2018 3763
Podatki i opłaty w roku 2017 2823
Podatki i opłaty w roku 2016 16890
Podatki i opłaty w roku 2015 4212
Podatki i opłaty w roku 2014 4679
Podatki i opłaty w roku 2013 6437
Podatki i opłaty w roku 2012 5663
Podatki i opłaty w roku 2011 3801
Podatki i opłaty w roku 2010 5778
Podatki i opłaty w roku 2009 5567
Deklaracje informacje i wnioski - obowiązujące do 30 czerwca 2019 4111
Wykazy 26928
NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 r. 8244
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2024 roku 604
Oświadczenia majątkowe w 2023 roku 5505
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 16497
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 20983
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 16900
Oświadczenia majątkowe w 2019 roku 6946
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 14886
Majątek i finanse 81
Budżet 2024 392
Budżet 2023 2131
Budżet 2022 3611
Budżet 2021 2678
Budżet 2020 2945
Budżet 2019 2315
Budżet 2018 4980
Budżet 2017 8734
Budżet 2016 6949
Budżet 2015 6763
Budżet 2014 6012
Budżet 2013 6207
Budżet 2011 7439
Budżet 2010 6872
Budżet 2012 10926
Sprawozdania 4360
2023 181
Sprawozdania kwartalne 4020
2022 11
Sprawozdania kwartalne 11441
Sprawozdania z wykonania budżetu 840
Sprawozdanie finansowe 2087
2021 195
Sprawozdania kwartalne 14881
Sprawozdania z wykonania budżetu 12079
Sprawozdanie finansowe 1032
2020 179
Sprawozdania kwartalne 13778
Sprawozdanie finansowe 1216
Sprawozdania z wykonania budżetu 1609
2019 266
Sprawozdanie finansowe 8994
Sprawozdania kwartalne 8650
Sprawozdania z wykonania budżetu 4413
2018 747
Sprawozdanie finansowe 1705
Sprawozdania z wykonania budżetu 2341
Sprawozdania kwartalne 2963
2017 2575
Sprawozdanie finansowe 1563
Skonsolidowany bilans 1096
Sprawozdania z wykonania budżetu 1649
Sprawozdania kwartalne 2589
2016 5022
Sprawozdanie finansowe 1561
Skonsolidowany bilans 1076
Sprawozdania z wykonania budżetu 2074
Sprawozdania kwartalne 2639
2015 5937
Sprawozdanie finansowe 1643
Skonsolidowany bilans 1067
Sprawozdania z wykonania budżetu 1176
Sprawozdania kwartalne 2572
2014 8971
2013 36475
2012 6955
2011 5548
do 2010 11465
Opinie RIO 43959
Gospodarka odpadami komunalnymi 5
Harmonogram odbioru odpadów 107710
Wzór deklaracji i oświadczenia 12634
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 14279
Analiza stanu gospodarki odpadami 16041
Akty prawne 1885
Rejestry i wykazy 21707
Zasady segregacji odpadów 1544
PSZOK 3011
Informacje 17399
Ochrona środowiska 84
Azbest 3054
Inwentaryzacja azbestu 2019 1254
Usuwanie azbestu 2023 577
Usuwanie azbestu 2019 1641
Usuwanie azbestu 2018 1685
Usuwanie azbestu 2017 1679
Usuwanie azbestu 2016 1133
Usuwanie azbestu 2015 1045
Usuwanie azbestu 2014 1912
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 18178
Obwieszczenia 203562
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 5655
2024 250
2023 7279
2022 13924
2021 20872
2020 18689
2018 15654
2019 3040
2013 20538
2017 9691
2014 22260
2016 43179
2015 47987
2011 29592
2012 29452
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 2722
Plany, Programy 23142
Bezdomne zwierzęta 50190
Deklaracje i ankieta - źródła ciepła 13885
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 15872
Ewidencja przedsiębiorstw 6219
Koncesje alkoholowe 19188
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 0
Obiekty świadczące usługi hotelarskie 13956
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 191661
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 75624
Kontrole 16188
Wybory 32
Wybory samorządowe 2024 2927
Wybory Parlamentarne 2023 11545
Wybory do Izb Rolniczych 4601
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027 2927
Ostrzeżenia meteorologiczne 308909
Strategie, programy, raporty, opracowania 128836
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2024 1844
2023 12059
2022 28288
2021 82523
2020 26917
2019 30528
2018 29262
2017 31852
2016r. 17820
2015r. 28450
2014 2371
2013 2238
Konsultacje społeczne 76003
Informacje nieudostępniane 7113
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 3035
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Petycje 9
Prawo 3408
Rejestr petycji złożonych w 2022 roku 4752
Rejestr petycji złożonych w 2020 roku 1561
Rejestr petycji złożonych w 2019 roku 2779
Rejestr petycji złożonych w 2018 roku 2695
Lobbing 8
Prawo 5233
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 543
Oświata 12759
Posterunek Policji w Pieckach 7504
Informacja publiczna 4336
Cmentarze komunalne 9026
Wnioski do pobrania 48812
Najem nieruchomości 1116
Projekty 6786
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 33522
Ja w internecie 1598
Spisy powszechne 1
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 12
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 1515
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 1321
Obchód przedspisowy 299
Informacje na temat NSP 2011 298
Główny Urząd Statystyczny 4
Spis kontrolny 978
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 17983
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 7290
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 9509
Kontrola zarządcza 3306
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom 617
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 791
Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 788
Procedura leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 350
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin z problemem uzależnień oraz przemocy domowej 327
Grupa Anonimowych Alkoholików 340
Instytucje świadczące pomoc w zakresie uzależnienia i przemocy domowej 343
Programy profilaktyczne i kampanie rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Alkoholizmowi 346
Narkomania i przeciwdziałanie narkomanii 348
Otwarte konkursy ofert 115

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Formaty danych przyjmowane przez Urząd 1816
Statystyka 7290
Rejestr zmian 676422
Redakcja Biuletynu 5601
Instrukcja obsługi 5735
Pliki do pobrania 7687
Mapa serwisu 4854
Deklaracja dostępności 3608
Dostępność 8
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 6873
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 952
KORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 898

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 76858
Nabory i konkursy 304370
Zamówienia publiczne 632312
Zamówienia z wolnej ręki 34798
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 30587
Platforma Zakupowa Gminy Piecki 0
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 67023
RODO 1
Klauzule informacyjne 5084
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 9234
Przepisy 10619
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. 1393
Centralna platforma e-usług mieszkańca 0
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 0
« powrót do poprzedniej strony