ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3303
Instrukcja korzystania z BIP 4323
Strona promocyjna Gminy 270
Archiwalny BIP 20

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 477669
Gminna ewidencja zabytków 16365
Obwieszczenia i zawiadomienia 28
Związane z ochroną środowiska 211
Pozostałe 43191
Organy Gminy 62
Wójt 32121
Rada Gminy 11657
Przewoniczący 7139
Skład Rady 9115
Komisje 23313
Informacje o posiedzeniach 154263
Protokoły z sesji Rady Gminy 192352
Imienny wykaz głosowania radnych 50626
Sesja na żywo 0
Klauzula informacyjna - (nagrywanie i transmisja obrad sesji Rady Gminy ) 1449
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 22212
Stanowiska Rady Gminy Piecki 1154
Struktura Gminy 21160
Jednostki organizacyjne 84
Wykaz jednostek organizacyjnych 2033
Służby, Inspekcje, Straże 10938
Jednostki pomocnicze 21601
Urząd 45802
Dane podstawowe 28115
Statut Gminy 8712
Regulamin organizacyjny 6287
Regulamin pracy Urzędu Gminy Piecki 6777
Wójt 9028
Skarbnik 6965
Sekretarz 6181
Referaty i stanowiska 11004
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 6917
Referat Finansowy 6591
Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego 3533
Urząd Stanu Cywilnego 5471
Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa i usuwania drzew i krzewów 5361
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych  4225
Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno gospodarczych 3941
Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska 1197
Struktura organizacyjna 10168
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4357
Akty prawne 1943517
Uchwały Rady Gminy 1593038
Zarządzenia Wójta 1641251
Dziennik Ustaw 17
Monitor Polski 21
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19
Gospodarka nieruchomościami 45538
Przetargi 74496
Użyczenia 2023 2422
Użyczenia 2022 2104
Dzierżawy 2024 2302
Dzierżawy 2023 6318
Dzierżawy 2022 9799
Dzierżawy 2021 16144
Dzierżawy 2020 17578
Sprzedaż 321658
Mienie komunalne 28902
Mieszkania Komunalne "Dla Systematycznych" 2752
Podziały nieruchomości 9345
Najem nieruchomości 7472
Planowanie przestrzenne 11126
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 154
Obwieszczenia celu publicznego 272162
Decyzje celu publicznego 449
MPZP 680
MPZP informacje 5881
Obwieszczenia MPZP 2816
Dane przestrzenne do MPZP 390
Studium SUiKZP Gminy Piecki 64
Studium informacje 2138
Obwieszczenia SUiKZP 1767
Dane przestrzenne 2102
Decyzje o warunkach zabudowy poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 588
Portale mapowe 7244
Wnioski do pobrania 2350
Podatki i opłaty 59
Podatki i opłaty w roku 2024 1983
Podatki i opłaty w roku 2023 2180
Podatki i opłaty w roku 2022 5308
Podatki i opłaty w roku 2021 2409
Podatki i opłaty w roku 2020 9452
Podatki i opłaty w roku 2019 2686
Podatki i opłaty w roku 2018 3831
Podatki i opłaty w roku 2017 2893
Podatki i opłaty w roku 2016 17480
Podatki i opłaty w roku 2015 4270
Podatki i opłaty w roku 2014 4742
Podatki i opłaty w roku 2013 6534
Podatki i opłaty w roku 2012 5759
Podatki i opłaty w roku 2011 3867
Podatki i opłaty w roku 2010 5923
Podatki i opłaty w roku 2009 5696
Deklaracje informacje i wnioski - obowiązujące do 30 czerwca 2019 4190
Wykazy 28056
NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 r. 8657
Oświadczenia majątkowe 809
Oświadczenia majątkowe w 2024 roku 3312
Oświadczenia majątkowe w 2023 roku 6163
Oświadczenia majątkowe w 2022 roku 17489
Oświadczenia majątkowe w 2021 roku 21734
Oświadczenia majątkowe w 2020 roku 17566
Oświadczenia majątkowe w 2019 roku 7184
Oświadczenia majątkowe w 2018 roku 15653
Majątek i finanse 81
Budżet 2024 937
Budżet 2023 2680
Budżet 2022 3705
Budżet 2021 2768
Budżet 2020 3039
Budżet 2019 2411
Budżet 2018 5089
Budżet 2017 8879
Budżet 2016 7064
Budżet 2015 6851
Budżet 2014 6107
Budżet 2013 6301
Budżet 2011 7555
Budżet 2010 6965
Budżet 2012 11095
Sprawozdania 4363
2024 18
Sprawozdania kwartalne 88
2023 212
Sprawozdania kwartalne 4570
2022 11
Sprawozdania kwartalne 12237
Sprawozdania z wykonania budżetu 902
Sprawozdanie finansowe 2484
2021 196
Sprawozdania kwartalne 15538
Sprawozdania z wykonania budżetu 12598
Sprawozdanie finansowe 1095
2020 179
Sprawozdania kwartalne 14430
Sprawozdanie finansowe 1283
Sprawozdania z wykonania budżetu 1693
2019 266
Sprawozdanie finansowe 9527
Sprawozdania kwartalne 9045
Sprawozdania z wykonania budżetu 4993
2018 760
Sprawozdanie finansowe 1783
Sprawozdania z wykonania budżetu 2431
Sprawozdania kwartalne 3100
2017 2593
Sprawozdanie finansowe 1630
Skonsolidowany bilans 1151
Sprawozdania z wykonania budżetu 1720
Sprawozdania kwartalne 2719
2016 5042
Sprawozdanie finansowe 1628
Skonsolidowany bilans 1120
Sprawozdania z wykonania budżetu 2173
Sprawozdania kwartalne 2773
2015 5945
Sprawozdanie finansowe 1712
Skonsolidowany bilans 1124
Sprawozdania z wykonania budżetu 1219
Sprawozdania kwartalne 2707
2014 8987
2013 37601
2012 7116
2011 5690
do 2010 11784
Opinie RIO 46155
Gospodarka odpadami komunalnymi 5
Harmonogram odbioru odpadów 117495
Wzór deklaracji i oświadczenia 13508
Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 15184
Analiza stanu gospodarki odpadami 17045
Akty prawne 1991
Rejestry i wykazy 23040
Zasady segregacji odpadów 1630
PSZOK 3367
Informacje 18374
Ochrona środowiska 84
Azbest 3059
Inwentaryzacja azbestu 2019 1305
Usuwanie azbestu 2023 660
Usuwanie azbestu 2019 1697
Usuwanie azbestu 2018 1771
Usuwanie azbestu 2017 1752
Usuwanie azbestu 2016 1185
Usuwanie azbestu 2015 1087
Usuwanie azbestu 2014 2014
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 18962
Obwieszczenia 212789
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 6248
2024 689
2023 8133
2022 14722
2021 21744
2020 19483
2018 16167
2019 3184
2013 20924
2017 9950
2014 23035
2016 44479
2015 49406
2011 30149
2012 30064
2010 2
Ustalenie środowiskowych uwarunkowań 2779
Plany, Programy 23989
Bezdomne zwierzęta 51929
Deklaracje i ankieta - źródła ciepła 14434
Działalność gospodarcza 49
Jak rozpocząć działalność gospodarczą 16552
Ewidencja przedsiębiorstw 6331
Koncesje alkoholowe 20006
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 0
Obiekty świadczące usługi hotelarskie 14646
Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 198949
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 77638
Kontrole 17448
Wybory 32
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2349
Wybory samorządowe 2024 12344
Wybory do Izb Rolniczych 5212
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027 3539
Ostrzeżenia meteorologiczne 327975
Strategie, programy, raporty, opracowania 132495
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61
2024 3740
2023 13309
2022 29641
2021 83559
2020 27723
2019 31370
2018 30165
2017 32689
2016r. 18518
2015r. 29257
2014 2432
2013 2301
Konsultacje społeczne 79636
Informacje nieudostępniane 7770
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 54
O projekcie 3575
Atlas Warmii i Mazur 51
Chcę internet 45
Petycje 9
Prawo 3468
Rejestr petycji złożonych w 2022 roku 5118
Rejestr petycji złożonych w 2020 roku 2192
Rejestr petycji złożonych w 2019 roku 2910
Rejestr petycji złożonych w 2018 roku 2818
Lobbing 8
Prawo 5918
Rejestr wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową 560
Oświata 14015
Posterunek Policji w Pieckach 8469
Informacja publiczna 4884
Cmentarze komunalne 9894
Wnioski do pobrania 50371
Najem nieruchomości 1174
Projekty 6787
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Piecki 35237
Ja w internecie 1675
Spisy powszechne 1
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. 12
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 1592
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 1387
Obchód przedspisowy 314
Informacje na temat NSP 2011 324
Główny Urząd Statystyczny 5
Spis kontrolny 1031
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 19345
Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 7725
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych 9738
Kontrola zarządcza 4651
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom 1385
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 935
Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 922
Procedura leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu 417
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin z problemem uzależnień oraz przemocy domowej 394
Grupa Anonimowych Alkoholików 395
Instytucje świadczące pomoc w zakresie uzależnienia i przemocy domowej 407
Programy profilaktyczne i kampanie rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Alkoholizmowi 403
Narkomania i przeciwdziałanie narkomanii 402
Otwarte konkursy ofert 134

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Formaty danych przyjmowane przez Urząd 2485
Statystyka 7850
Rejestr zmian 707073
Redakcja Biuletynu 6218
Instrukcja obsługi 6345
Pliki do pobrania 8412
Mapa serwisu 5470
Deklaracja dostępności 4217
Dostępność 8
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 7825
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 1002
KORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 960

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 79764
Nabory i konkursy 316119
Zamówienia publiczne 652930
Zamówienia z wolnej ręki 36107
Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 31922
Platforma Zakupowa Gminy Piecki 0
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 72468
RODO 1
Klauzule informacyjne 5343
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 9774
Przepisy 11597
Centralna platforma e-usług mieszkańca 0
Zapis wideo Sesji Rady Gminy 0
Strategia Rozwoju Gminy Piecki 88
« powrót do poprzedniej strony