ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki
Urząd Gminy Piecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki.
 • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-17
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hubert Sadownikow.
 • E-mail:
 • Telefon: 504 919 266
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Piecki
 • Adres: ul. Zwycięstwa 34,
  11-710 Piecki
 • E-mail:
 • Telefon: 89 742 20 29
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Piecki mieści się w budynku przy ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
Do budynku prowadzą dwa wejścia, które znajdują się od frontu oraz z tyłu budynku.
Do pomieszczeń biurowych urzędu prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem, spotkanie może się odbyć na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy.
W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tyberiusz Maksymow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-22 09:46:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tyberiusz Maksymow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-22 09:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tyberiusz Maksymow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 13:10:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »