ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Imprezy masowe.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Urząd Stanu Cywilnego

Podatek leśny.

Referat Finansowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - podania w sprawie ulg, umorzeń, odroczeń, rat.

Referat Finansowy

Podatek od nieruchomości.

Referat Finansowy

Podatek rolny.

Referat Finansowy

Podatki - Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań.

Referat Finansowy

Podatki – stwierdzenie nadpłaty.

Referat Finansowy

Rejestracja narodzin dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

SPORZĄDZANIE NIEKTÓRYCH POŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych

Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Uznanie dziecka przez ojca

Urząd Stanu Cywilnego

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Piecki

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wpisanie do rejestru wyborców

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Referat Finansowy

Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.

Referat Finansowy

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność gospodarstw rolnych przez byłych i obecnych właścicieli.

Referat Finansowy

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Wymeldowanie z pobytu stałego.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Zameldowanie i wymeldowanie cudzoziemca.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zameldowanie na pobyt stały.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zameldowanie/wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej lub anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania/ wymeldowania.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Urząd Stanu Cywilnego

Zbiórki publiczne.

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i społecznych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Referat Finansowy
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu