ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-31 2018-02-08 10:30:00 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Załączniki nr - 1 - 6 (DOC, 233 KiB)
 • Załączniki nr - 1 - 6 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr - 7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 256.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 301.9 KiB)
2 2018-01-23 2018-02-05 14:00:00 WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH USTALAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ WARTOŚĆ SŁUŻEBNOŚCI W 2018 ROKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego (DOC, 49.5 KiB)
 • Załączniki nr 2 - Wzór umowy (PDF, 54.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 285 KiB)
3 2018-01-23 2018-02-05 14:00:00 WYKONANIE PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH,ROZGRANICZEŃ I WZNOWIENIA GRANIC W 2018 ROKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 797.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (PDF, 58.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337 KiB)
4 2018-01-17 2018-02-02 10:30:00 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w m. Babięta wraz z siecią przesyłową z m. Zyzdrojowa Wola do m. Babięta. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 (DOC, 237.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór Umowy (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 86.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Operat Wodnoprawny (ZIP, 16.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - pozwolenia (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki nr 12 - wzór karty gwarancyjnej (DOC, 118 KiB)
 • Załączniki nr 12 - wzór karty gwarancyjnej (PDF, 630.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 1- 5 (PDF, 698.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 254.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 304.6 KiB)
5 2018-01-12 2018-01-22 10:00:00 Wykonanie zadań służby BHP zgodnie z działem X Kodeksu Pracy w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 306 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 177.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 11.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty (PDF, 262.2 KiB)
6 2018-01-03 2018-01-10 10:00:00 Usługa ochrony mienia w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 297.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy (PDF, 81.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 23.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 272.1 KiB)
7 2018-01-02 2018-01-09 11:30:00 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2018 r. rozstrzygnięty
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 13.5 KiB)
 • Zał. nr 2 - Formularz wyceny przedmiotu zamówienia (DOC, 43.5 KiB)
 • Zał. nr 3 - Projekt umowy (PDF, 43.4 KiB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF, 492.7 KiB)
 • Ogłoszewnie o zmianie zapytania ofertowego (PDF, 187.8 KiB)
 • Zał. nr 2 - Formularz wyceny przedmiotu zamówienia - po zmianach (DOC, 43.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313 KiB)
8 2017-12-07 2017-12-22 10:00:00 Usługa ochrony mienia w formie monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 302.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 23.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu zapytania (PDF, 155.5 KiB)
9 2017-12-07 2017-12-21 10:30:00 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018 r rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF, 456.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 288.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 11 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (DOC, 10 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 591.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 206.9 KiB)
10 2017-11-29 2017-12-08 13:00:00 Utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Piecki w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na 5 części rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ Nr 1 (XLS, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 1.2 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ Nr 2 (XLS, 23 KiB)
 • Załącznik nr 1.3 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ Nr 3 (XLS, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 1.4 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ Nr 4 (XLS, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 1.5 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ Nr 5 (XLS, 22.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wykaz dróg (PDF, 104.9 KiB)
 • Załączniki Nr 3a,3b,4 i 5 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 96 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 104.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach I,II,III (PDF, 506.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu