ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-11 2018-06-04 10:30:00 Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 582 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 40.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 41.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 41 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw/usług (DOCX, 40.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 41.9 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla Części I (PDF, 149.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla Części II (PDF, 109.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla Części III (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.4 - Wzór umowy dla Części IV (PDF, 142.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOCX, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Opis przygotowania demonstracji systemów (PDF, 260.3 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 632.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 256.3 KiB)
 • Wyjaśnienia 1 - 11 - zmiana treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienie 12 (PDF, 305.1 KiB)
 • Zmiana załącznika nr 2 (PDF, 235.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (POPRAWIONY) (DOC, 114.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 653.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu pospępowania w części Nr IV (PDF, 294.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty cz. III (PDF, 382.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu