ˆ

Usuwanie azbestu 2014

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-24 09:17:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Piecki, dn. 24 stycznia 2014 r.
OGŁOSZENIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W ramach tego konkursu gmina Piecki ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W  związku z powyższym gmina Piecki planuje wystąpić o dofinansowanie do WFOŚiGW w Olsztynie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piecki” w imieniu zainteresowanych mieszkańców, planujących wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów.

Dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: - demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Pozostałą częścią kosztów - minimum 15%, obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki


związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.
Dotacje mogą być udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na zadania, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku.
W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.
Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 28.02.2014 r. do godziny12:00 w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710, pokój nr 7 (sekretariat). Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy w Pieckach – pokój numer 12 lub ze strony internetowej: http://bip.piecki.com.pl/ – zakładka Ochrona środowiska - USUWANIE AZBESTU.

Jednostka koordynująca działanie – Gmina Piecki, w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu, zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy wnioskodawców.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2014-01-24 09:17:52
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2014-01-24 09:17:52
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2014-01-24 09:22:59
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2014-01-24 09:22:59
Artykuł był wyświetlony: 2946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu