ˆ

Usuwanie azbestu 2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-12 16:51:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Piecki, 12 stycznia 2015 r.
 
OGŁOSZENIE
        Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W ramach tego konkursu Gmina Piecki ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
        W związku z powyższym gmina planuje wystąpić o dofinansowanie do WFOŚiGW
w Olsztynie zadania pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piecki” w imieniu zainteresowanych mieszkańców, planujących wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zdemontowanych wyrobów.

        Dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: - demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających
azbest;

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Pozostałą częścią kosztów - minimum 15%, obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki
związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

        Dofinansowanie w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
W przypadku gdy poziom ten zostanie przekroczony (na przykład ze względu na nietypowy rodzaj wyrobów zawierających azbest), koszt nadwyżki poniesie właściciel nieruchomości.

         Dotacje mogą być udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,  spółki prawa cywilnego i handlowego. Regulamin programu dotacyjnego – Działanie 4. Azbest, Poddziałanie 4.1 Usuwanie azbestu, znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Obsługa Beneficjenta/Konkursy 2015.
W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 27.02.2015 r. do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710, pokój nr 7 (sekretariat). Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy w Pieckach – pokój numer 12 lub ze strony internetowej: http://bip.piecki.com.pl/ – zakładka Ochrona środowiska - USUWANIE AZBESTU 2015.

Jednostka koordynująca działanie – Gmina Piecki, w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców chcących uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu, zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy wnioskodawców.UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW:
- wniosek na realizację przedsięwzięcia (składany obligatoryjnie),
- załącznik nr 1 – oświadczenie (składany obligatoryjnie),
- załącznik nr 2 – oświadczenie o odpowiedzialności karnej (składany obligatoryjnie),
- załącznik nr 3 – oświadczenie składane gdy wnioskodawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego (np. gdy chce zdemontować azbest z dachu),
- załącznik nr 4 – oświadczenie – składane do 30/04/2014. Oświadczenie informuje o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Mrągowie do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Wójt Gminy Piecki     
(-) Agnieszka Kurczewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Hubert Sadownikow Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 16:51:51
Osoba, która odpowiada za treść: Hubert Sadownikow Data wprowadzenia do BIP 2015-01-12 16:51:51
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow. Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 17:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow. Data ostatniej zmiany: 2015-01-12 17:05:58
Artykuł był wyświetlony: 1889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu