ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/258/17

Szczegóły informacji

XLIII/258/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XLIII

Kadencja: Kadencja 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-17

Tytuł aktu:

W sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.

Zmieniony przez:

XLVIII/302/18

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851)

Treść:

UCHWAŁA Nr XLIII/258/17
RADY GMINY PIECKI
z dnia 17 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miejscowości: Babięta, Bobrówko, Nowy Most, Kołowin, Cierzpięty, Dłużec, Dobry Lasek, Głogno, Bieńki, Jakubowo, Żabieniec, Krawno, Krutyń, Krutyński Piecek, Lipowo, Mojtyny, Nawiady, Nowy Zyzdrój, Piecki, Ostrów Pieckowski, Ławny Lasek, Zyzdrojowy Piecek, Zyzdrojowa Wola.
 
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
§ 3. Opłatę miejscową pobiera się z dołu, ostatniego dnia za cały okres pobytu.
 
§ 4. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
 
§ 5. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, campingi, obozowiska turystyczne, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty położone na terenie miejscowości, o których mowa w § 1.
 
§ 6. Inkasenci, o których mowa w § 5 wpłacają pobraną opłatę miejscową na rachunek bankowy Gminy Piecki w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
 
§ 7. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Nr III/15/02 Rady Gminy Piecki z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XVIII/59/07 z dnia 29 grudnia 2007 r.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.
 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/161/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
 
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady
Tomasz Jasinowicz  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Piecki
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Wróbel Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 07:20:00
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Wróbel Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 07:22:24
Wprowadził informację do BIP: Tyberiusz Maksymow Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 07:38:32
Osoba, która zmieniła informację: Tyberiusz Maksymow Data ostatniej zmiany: 2018-05-07 09:51:36
Artykuł był wyświetlony: 380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu