ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz MSI Telekom sp. z o. o. sp. k. XL/242/17 Obowiązujący
32 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. XL/241/17 Obowiązujący
33 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020 XL/238/17 Obowiązujący
34 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Piecki. XL/236/17 Obowiązujący
35 2017-09-04 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N - ul. Przemysłowa w Pieckach”. XL/235/17 Obowiązujący
36 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Piecki. XL/237/17 Obowiązujący
37 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Piecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XL/240/17 Obowiązujący
38 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Piecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XL/239/17 Obowiązujący
39 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XL/234/17 Obowiązujący
40 2017-08-30 Zarządzenia Wójta W sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania mienia po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach. 80/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu