ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-06-28 Zarządzenia Wójta W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piecki. 52/2017 Obowiązujący
32 2017-06-21 Zarządzenia Wójta W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 51/2017 Uchylony
33 2017-05-31 Zarządzenia Wójta W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 49/2017 Obowiązujący
34 2017-05-31 Zarządzenia Wójta W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 50/2017 Obowiązujący
35 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/16 Rady Gminy Piecki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXXVIII/226/17 Obowiązujący
36 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki. XXXVIII/225/17 Obowiązujący
37 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Pieckach na pokrycie straty bilansowej spółki. XXXVIII/223/17 Obowiązujący
38 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1765N ul. Przemysłowa w Pieckach”. XXXVIII/222/17 Obowiązujący
39 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 1765N Piecki – Ostrów Pieckowski”. XXXVIII/221/17 Obowiązujący
40 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok XXXVIII/224/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu