ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat. XLVII/292/18 Obowiązujący
52 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piecki. XLVII/291/18 Obowiązujący
53 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piecki. XLVII/290/18 Obowiązujący
54 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piecki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1773N na odcinku Krutyń-Krutyński Piecek – etap I” XLVII/288/18 Obowiązujący
55 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piecki na 2018 rok”. XLVII/289/18 Obowiązujący
56 2018-03-29 Zarządzenia Wójta W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2017 rok 38/2018 Obowiązujący
57 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok XLVII/287/18 Obowiązujący
58 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki na lata 2018 – 2025. XLVII/286/18 Obowiązujący
59 2018-03-29 Zarządzenia Wójta W sprawie udzielenia nauczycielowi pełniącemu zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłużcu pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych. 37/2018 Obowiązujący
60 2018-03-29 Zarządzenia Wójta W sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz dokonywania przeniesień w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych. 30/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Piecki
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu